Big Data onderzoek voor preventie

09 april 2018

De Hartstichting, NWO, ZonMw, de Topsector LSH en het Netherlands eScience Center bundelen hun krachten en ontwikkelen samen een publiek-privaat onderzoeksprogramma onder de p...

Lees meer

Uitnodiging voor onderzoeksvoorstellen ‘Uitlegbare en veilige AI’

13 maart 2018

Voor het VWData programma is in het kader van de Startimpuls-2 regeling door het Ministerie OCW en h...

Lees verder

Commit2Data

Big Data speelt een steeds grotere rol in de innovatie van diensten, producten, werkprocessen en verdienmodellen. Dankzij het slim verzamelen en inzetten van data wordt de Nederlandse economische groei versterkt. Om het gebruik van Big Data verder te ontwikkelen, is Commit2Data in het leven geroepen: een meerjarig nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma op basis van publiek-private samenwerking (PPS).

Bekijk alle 49 projecten

Commit2data

Om het gebruik van Big Data verder te ontwikkelen, is Commit2Data in het leven geroepen. Commit2Data is een meerjarig nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma op basis van publiek-private samenwerking (PPS), gericht op cross-sectorale samenwerking aan big data vraagstukken. Door het samenbrengen van wetenschap en bedrijfsleven, biedt Commit2Data een uitgelezen mogelijkheid om nieuwe businessmodellen en -kansen te ontdekken.

Binnen Commit2Data worden sector-specifieke programma’s ontwikkeld, maar ook cross-sectorale vraagstukken op het gebied van big data geadresseerd. Commit2Data agendeert user inspired onderzoek, vaak gerelateerd aan de topsectoren, maar ook meer fundamentele vragen op het gebied van big data. Daarnaast profileert Commit2data zich ook uitdrukkelijk al belangrijk valorisatiekanaal naar groot en klein bedrijf.

Meer over Commit2Data
Onze programma's

VWData

Big Data speelt een grote rol in onze maatschappij, in het bedrijfsleven en in de wetenschap. Steeds meer keuzen en besluiten worden gebaseerd op de analyse van verzamelde gegevens. Het is echter vaak niet duidelijk wie kan en mag beschikken over de gegevens, hoe analysemethoden precies werken en hoe nauwkeurig ze zijn, en hoe Big Data op een manier kan worden ingezet die juridisch en ethisch verantwoord en maatschappelijk acceptabel is. Het themaprogramma Verantwoorde Waardecreatie met Big Data (VWData) geeft een impuls aan wetenschappelijk onderzoek en aan technische en maatschappelijke oplossingen voor het verantwoord omgaan met Big Data. VWData wordt gefinancierd uit het Startimpulsprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Meer over VWData