Toegankelijkheid

Commit2Data streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Commit2Data die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Links

De links waarop de inhoud van de website Commit2Data te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Commit2Data is beschikbaar via de volgende link:

 • LINK

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op DATUM met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op DATUM.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@commit2data.nl

Toelichting op de nalevingsstatus

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@commit2data.nl

 • het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 • het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 • voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 • alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL; alle tijdens het onderzoek gevonden fouten zijn hersteld;
 • alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
 LINK
 • onderzoeksdatum: DATUM
 • onderzoeksmethode: heeft nog niet plaatsgevonden
 • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
 • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid
Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Versie 1.1