Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op dutchdigitaldelta.nl, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de Rijksoverheid aan de privacywetgeving. Op dutchdigitaldelta.nl wordt geen toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies omdat deze enkel gebruikt worden voor analytische doeleinden zonder dat de gegevens gedeeld worden met derden. Daarmee valt het als uitzondering onder de Telecomwet artikel 11.7A.

Hoe gaat de Rijksoverheid om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een brochure aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan vraagt dutch digital delta om uw persoonsgegevens in een formulier in te vullen. Bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres. Bij het formulier staat aangegeven welke gegevens de Rijksoverheid gebruikt en met welk doel.

De Rijksoverheid gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt de Rijksoverheid deze gegevens niet om u ook andere brochures toe te zenden, tenzij dat is aangegeven.

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

De Rijksoverheid bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.