Cybersecurity

Cybersecurity is het beschermen van computersystemen en netwerken tegen het openbaar maken van informatie of het aanrichten van schade door verstoring. De toenemende afhankelijkheid van computersystemen, netwerken, mobiele en verbonden apparaten maakt het vakgebied steeds belangrijker. De cybersecurity onderzoeksprojecten werken aan fundamentele vraagstukken die breder bijdragen aan het verhogen van de digitale veiligheid. Denk hierbij aan data onderzoek naar encryptie, machine learning die een inschatting maakt van de kracht van aanvallers om gepaste maatregelen te treffen en onderzoek naar de beste strategie voor het inzetten van clouddiensten.

Contactpersoon

Gerelateerde projecten

Bekijk hieronder de Projecten gerelateerd aan het thema Cybersecurity

Gerelateerde calls

Bekijk hieronder de Calls gerelateerd aan het thema Cybersecurity

Gerelateerd nieuws

DISTANT - Defending against Implementation attackS Through mAchiNe learning Technique
Chipkaarten zoals transport- of bankkaarten zijn gewilde doelwitten voor aanvallers die hiervoor vaak gebruik maken van side-channels. DISTANT is gericht op de ontwikkeling van automatische kaders die in staat zijn om verschillende potentiële side-ch...
30 maart 2023
MASCOT - MeAsuring Security in Cloud OuTsourcing
In het bedrijfsleven en voor de overheid geldt dat steeds meer organisaties hun IT naar de cloud verplaatsen. Een van de argumenten daarvoor is veiligheid, en wel om twee vaak gehoorde redenen. Ten eerste hebben cloudpartijen hooggekwalificeerd perso...
27 maart 2023