Big Data thema's

Commit2Data heeft als doel om de komende jaren spannende en indrukwekkende ICT-oplossingen te ontwikkelen voor Big Data vraagstukken en dit toe te passen binnen een groeiend aantal Topsectoren. Van Energy en Life Sciences & Health tot Safety & Security.


De onderzoeksonderwerpen binnen Commit2Data zijn opgesplitst in actielijnen als Smart Industry en Energy Transition.

De taak van Commit2Data is om niet alleen antwoorden te vinden op specifieke vragen vanuit een bepaalde sector. De fundamentele principes moeten geïdentificeerd worden zodat deze over de volle breedte toepasbaar zijn, ook in andere sectoren. Een goed resultaat uit bijvoorbeeld de energiesector mag niet verborgen blijven als het ook veel potentie kan hebben voor andere sectoren. Dit resultaat wordt bereikt door wetenschap en bedrijfsleven samen te brengen zodat zij elkaar wederzijds kunnen inspireren en er meerwaarde ontstaat.

Schematische weergave thema's Commit2Data

Bovenstaand een schematische weergaven van de thema's binnen Commit2Data. De horizontale thema's Data verwerking en Veilig & vertrouwd data delen doorkruisen de verticale thema's.

De thema's

Cybersecurity

Digitale veiligheid Cybersecurity onderzoek

Agro

Agro thema, nog geen tekst.

eScience

Een succesvol project moet een kennisvraagstuk binnen de Topsectoren Energie, Life science & Health en/of Smart Industry adresseren, waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe, digitale technologieën en van data science methodes die ontwikkeld worden b...

Sport en bewegen

In 2016 is door een intensieve, voor Nederland unieke, samenwerking tussen hbo en wo de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen, van traplopen tot podium tot stand gekomen. Hoofdthemas uit de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen zijn Beter prester...

Data Handling

Data handling: platforms; access; distributed solutions; privacy; security

Smart Industry

Het Nederlandse Smart Industry initiatief heeft als doel om het gebruik van bestaande, en de ontwikkeling van nieuwe, ICT binnen alle aspecten van de industrial value chain te stimuleren om zo te komen tot de ontwikkeling van slimme processen, dienst...

Gezondheid

De mogelijkheden om op het gebied van gezondheid op grote schaal data van verschillende aard te verzamelen en te gebruiken zijn sterk toegenomen. Big Data & Gezondheid richt zich op het benutten van data van verschillende aard en uit verschillende br...

Energie

Zowel data als energie zijn hoofdingrediënten in alle sectoren, omdat alles wat binnen de samenleving wordt geproduceerd en geconsumeerd een directe link heeft met energie.

Logistiek

De sector is net als veel andere sectoren bezig ingrijpend te veranderen als gevolg van digitaliseren. Steeds meer processen kunnen real time worden gemonitord en slimme algoritmen maken het mogelijk om processen tot op detail op elkaar af te stemmen...

Smart culture

Het programma Smart Culture vloeit voort uit de 'Roadmap SMART Culture'. Het doel van deze Roadmap is de kennisbasis voor de creatieve industrie verder te ontwikkelen en te versterken.