eScience

Dit thema richt zich volledig op research en development naar disruptieve oplossingen op het gebied van big data handling, big data analytics en gerelateerde procedurele methodes waarmee de cross-sectorale technologische uitdagingen, zoals geschetst binnen het Commit2Data-programma, kunnen worden aangepakt.

Een succesvol project moet een kennisvraagstuk binnen de Topsectoren Energie, Life science & Health en/of Smart Industry adresseren, waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe, digitale technologieën en van data science methodes die ontwikkeld worden binnen het project.

Contactpersoon

Gerelateerde projecten

Bekijk hieronder de Projecten gerelateerd aan het thema eScience

Gerelateerd nieuws

Het Snijvlak van Kunst en Data: Het Art Datis Project en de nalatenschap van Sybren Valkema
Het Art Datis project bevindt zich op het snijvlak van kunstgeschiedenis en digitale geesteswetenschappen en combineert op unieke wijze traditioneel kunstonderzoek met moderne datawetenschap. Centraal in het project staat het uitgebreide archief van ...
16 juli 2024
Multidimensionale big data modellering voor betrouwbare elektriciteitsvoorziening
Weerpatronen veroorzaken grote schommelingen in het weer in Europa en in de potentiële levering van energie uit hernieuwbare energiebronnen. Weersomstandigheden kunnen de systeemtoereikendheid van een koolstofarm energiesysteem op lange termijn in ge...
02 juli 2024
Kids First, towards a pedagogical sport climate
Kids First, towards a pedagogical sport climate is de titel van een groot onderzoek bij sportverenigingen om ‘op de werkvloer’ een pedagogisch sport klimaat te realiseren. Een pedagogisch sportklimaat zet het kind centraal en focust op een ontwikkeli...
16 mei 2024