Nieuws

Project Update: Vervolgproject Physicians Implement Exercise as Medicine (PIE=M)

PIE=M staat voor Physicians Implement Exercise is Medicine (artsen voeren beweging als medicijn in). Dit project liep van september 2018 tot eind 2020.

Het PIE=M project richtte zich op de potentie om patiënten te voorzien van een beweegadvies, om zo een gezondere leefstijl te stimuleren, chronische ziektes te voorkomen en te behandelen, herstel te bevorderen, en gezond oud te worden. Dit PIE=M onderzoek is uitgevoerd door het UMC Groningen en het Amsterdam UMC. Het was een door ZonMW gesubsidieerd onderzoeksproject uitgevoerd bij de afdelingen Revalidatiegeneeskunde (UMCG en Amsterdam UMC), Orthopedie (UMCG) en Oncologie (AmsterdamUMC). Het PIE=M-project heeft geresulteerd in een implementatieplan om het voorschrijven van Bewegen als Medicijn toe te passen in de ziekenhuispraktijk genaamd het Beweegstappenplan (zie www.beweegstappenplan.nl).

Project Update: Inquiry into effectiveness and efficiency of self-monitoring based management of Multiple Sclerosis

Eind september 2022 - midden in dit project rondom digitale zelfmonitoring - spraken we met Lotte Krabbenborg (Radboud University) en Sonja Cloosterman (MS sherpa, voorheen Orikami). Lotte Krabbenborg is universitair hoofddocent Science in Society bij de Faculteit Wis- en natuurwetenschappen van de Radboud Universiteit. Zij houdt zich bezig met de vraag onder welke voorwaarden burgers invloed kunnen uitoefenen op de totstandkoming, uitvoering en maatschappelijke inbedding van nieuwe technologisch/wetenschappelijke ontwikkelingen zoals nanotechnologie, biobrandstoffen en kunstmatige intelligentie.

Kies een categorie

Kies een thema

Reset filter

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen? Mail naar info@commit2data.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op