Nieuws

DiaGame: Gamification voor de educatie van patiënten met diabetes

We spraken voorjaar 2024 met projectleider Natal van Riel en Annelies Bobelyn van TU/e. Natal is hoogleraar Biomedische Systeembiologie bij de afdeling Biomedische Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij leiding geeft aan de groep Computational Biology en het onderzoeksprogramma Systeembiologie en Metabole Ziekten. Annelies is universitair docent bij de afdeling Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Haar expertisegebieden zijn onder meer strategie, technologie-ondernemerschap, leermethoden en technologie- en kennisoverdracht.

Project Update: Vervolgproject Physicians Implement Exercise as Medicine (PIE=M)

PIE=M staat voor Physicians Implement Exercise is Medicine (artsen voeren beweging als medicijn in). Dit project liep van september 2018 tot eind 2020.

Het PIE=M project richtte zich op de potentie om patiënten te voorzien van een beweegadvies, om zo een gezondere leefstijl te stimuleren, chronische ziektes te voorkomen en te behandelen, herstel te bevorderen, en gezond oud te worden. Dit PIE=M onderzoek is uitgevoerd door het UMC Groningen en het Amsterdam UMC. Het was een door ZonMW gesubsidieerd onderzoeksproject uitgevoerd bij de afdelingen Revalidatiegeneeskunde (UMCG en Amsterdam UMC), Orthopedie (UMCG) en Oncologie (AmsterdamUMC). Het PIE=M-project heeft geresulteerd in een implementatieplan om het voorschrijven van Bewegen als Medicijn toe te passen in de ziekenhuispraktijk genaamd het Beweegstappenplan (zie www.beweegstappenplan.nl).

Kies een filter en druk op enter

Kies een categorie

Kies een thema

Reset filter

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen? Neem contact op.