Datadriven shared decision making on cancer treatment for individual patients

Wanneer iemand voor het eerst met kanker wordt gediagnosticeerd, moeten de patiënt en de arts samen beslissen voor welke behandeling zij kiezen uit het aanbod van mogelijke behandelingen. Ter ondersteuning van dit proces zijn beslissingsinstrumenten ontwikkeld, maar helaas zijn deze meestal generiek en populatiegericht, richten ze zich uitsluitend op de overleving op de lange termijn en ontbreekt het aan een persoonlijke verklaring.

Bovendien zijn ze 'doktersgericht' en daardoor niet gemakkelijk te begrijpen en toegankelijk voor patiënten. Daardoor is hun nut beperkt. In dit project gebruiken we gegevens van miljoenen Nederlandse kankerpatiënten om nieuwe gediagnosticeerde patiënten in staat te stellen om tijdens de behandeling beslissingen te nemen.

Dit doen we door nieuwe statistische modellen te bouwen, waarbij we de voor- en nadelen van de relevante behandelingsmogelijkheden voor individuele patiënten bepalen. Op basis van persoons- en tumorkarakteristieken bevatten deze modellen niet alleen voorspellingen voor (lange termijn) overleving, maar ook factoren als nevenwerkingen van behandeling en kwaliteit van leven na behandeling. Bovendien ontwikkelen we een data-naar-tekst systeem dat automatisch gepersonaliseerde verklaringen van de uitkomsten genereert, met behulp van niet-technische taal en visualisaties.

Dit systeem wordt aangevuld met gepersonaliseerde uitleg over onnauwkeurigheden en risico's die verbonden zijn met de behandelingen op different. De eindgebruikers (artsen en patiënten) worden vanaf het begin bij alle fasen van het project betrokken om hun wensen en behoeften te peilen, tot het einde van het project, om de ontwikkelde systemen te evalueren. We willen laten zien dat onze datagestuurde, gepersonaliseerde aanpak patiënten meer kennis geeft over de behandelingsmogelijkheden op different en hen in staat stelt om samen beslissingen te nemen over behandelingen.

Vooruitgang

Het is ons gelukt om twee goede kandidaten te vinden voor de respectievelijke PhD-functies: één is net begonnen (Felix Clouth), één zal in december van start gaan. Daarnaast zijn we bijna klaar met de consortiumovereenkomst en het datamanagementplan. We zijn klaar om echt te beginnen.

Verspreiding

We zullen een pitch presenteren op het Small Big Data Congress, een samenwerking waarbij Big Data en Applied AI Congress elkaar ontmoeten.

Commit2Data nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent Commit2Data.

Nieuws

Animatievideo Big Data en Gezondheid
De zorgsector staat voor grote uitdagingen en Big Data onderzoek en datagedreven oplossingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Deze openen kansen die ervoor kunnen zorgen dat de aangeboden zorg passend is en de kwaliteit van de geboden zorg ho...
27 oktober 2023
Project Update: Data-driven shared decision making on cancer treatment for individual patients
Begin november spraken we met projectleider prof. dr. Emiel Krahmer en PhD-kandidaat Saar Hommes van het departement Communicatie & Cognitie van Tilburg University over dit data2person project. Emiel is hoogleraar Taal, Cognitie en Berekening en ...
06 december 2022