Autoflow

Het nemen van beslissingen over nog uit te voeren acties aangaande complexe systemen (van systemen) is niet eenvoudig als er vele oorzaak-gevolg relaties zijn. Mensen verliezen al gauw het overzicht.

Daarom wordt tegenwoordig steeds vaker informatie en communicatietechnologie toegepast in monitoring en/of decission support systemen. Deze systemen kunnen (middels sensoren) informatie opleveren over de huidige toestand en/of mogelijke toekomstige situaties en de kans dat deze optreden; ten gevolge van (het achterwege laten van) bepaalde acties. In deze systemen stroomt er data naar (computationele) modellen die deze data interpreteren.

Vanuit deze modellen stroomt er informatie naar (weer) andere modellen die dit weer op een andere manier interpreteren of naar mensen.Een voorbeeld van een monitoringsysteem kan gevonden worden in het co-financieringsproject Sensortechnologie Toegepast Op Ondergrondse Pijpleidingen (STOOP). Daar is in de uitgevoerde fase 2 een Proof of Concept geleverd dat op basis van invoerdata de faalkans van een ondergrondse leiding oplevert. De invoerdata bevat naast relatief statische gegevens als de grondopbouw, leidingmateriaal, de vermoedelijke ligging en constructie van de leidingen, etc., ook meer dynamische gegevens zoals bijvoorbeeld de (middels sensoren) dagelijks gemeten beweging van de ondergrond.

Door deze data te ‘voeden’ aan een geïntegreerde set (keten van) modellen kan een uitspraak gedaan worden over de kans dat een leiding zal falen. Het behelst hier o.a. modellen op het gebied van geotechniek, krachtenopbouw en falen door opgetreden spanningen.

Deze call is gesloten

De projecten zijn toegekend, onderaan deze pagina de inmiddels lopende projecten.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Commit2data

Gerelateerde projecten

Bekijk hieronder de projecten gerelateerd aan het thema Data Handling