GASPADA

Analysis and Vizualization of Hetrogeneous Spatio-temporal Data

Geometric Algorithms for the Analysis and Visualization of Heterogeneous Spatio-temporal Data.

Verplaatsingen van voertuigen, personen en dieren worden tegenwoordig steeds meer opgemeten en opgeslagen, dankzij technologieën als GPS. Een belangrijk voorbeeld daarvan zijn digitale sporen (tracks) van de afgelegde routes van auto’s. Niet alleen de routepunten, ook de tijdstippen van metingen worden opgeslagen, zodat snelheid langs de sporen overal te bepalen is.

Analyse van zulke data is belangrijk voor het oplossen van verkeersvraagstukken, waaronder het voorkomen van ongelukken en files. Dit is uitermate relevant voor de verkeersveiligheid, de economie en de quality of life in het algemeen.

Heterogene spatio-temporele data

In dit project werken de onderzoekers samen met drie vooraanstaande partijen die verkeersinformatie verzamelen en verwerken (HERE, Fugro en de NDW – Nationale Databank Wegverkeersgegevens), om gezamenlijk diverse vraagstukken op te lossen, door het modeleren van heterogene spatio-temporele data en op een generieke wijze algoritmisch te berekenen. Deze vraagstukken zijn gecategoriseerd in drie thema’s.

  1. Het real-time visualiseren van doorstromingsdata in hun 3D context, zoals 3D modellen van een stad. Hiermee kan bijvoorbeeld een verband gelegd worden tussen snelheid en directe nabijheid van begroeiing of andere factoren die het gezichtsveld belemmeren.
  2. Het detecteren van patronen gerelateerd aan verkeerssituaties zoals kruisingen en rotondes voor individuele voertuigen of clusters van voertuigen. Met dit soort patroonherkenning kunnen computers actief bijdragen aan het zoeken naar bijvoorbeeld gevaarlijke situaties of wijzigingen in het gedrag van bestuurders.
  3. Het verbeteren van de datakwaliteit met behulp van andere databronnen. Hiervoor is een geometrisch model voor kwaliteit noodzakelijk.
Medewerkers
Meer informatie

Meer informatie volgt.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent Commit2Data.

Project nieuws

Active4Life; optimization of use and effects of eHealth Een onderzoek om blijvend meer te bewegen
Het merendeel van de chronisch zieken (84%) en van de laag opgeleide volwassenen en ouderen (72%) beweegt te weinig. Bij deze groepen zou zelfs een klein beetje meer bewegen al grote gezondheidsvoordelen hebben. Active4Life onderzoekt hoe je volwasse...
18 januari 2023
Take-Off fase 1 voorjaar 2023
Ondernemende wetenschappers die willen onderzoeken of het haalbaar is om een innovatief onderzoeksresultaat commercieel toe te passen, kunnen financiering aanvragen via Take-off fase 1 Haalbaarheidsstudies WO. Dit programma is gericht op het stimul...
16 januari 2023

Wetenschappelijke publicaties

Er zijn geen wetenschappelijke publicaties beschikbaar.

Actuele themas

Data Handling