TACTICS

Het Techniques for the Analysis of Client-Team InteraCtionS (TACTICS) - project richt zich op de ontwikkeling van geavanceerde technieken om de interacties tussen cliënten en professionele teams te onderzoeken zoals die typisch plaatsvinden binnen de zorg- en dienstverlening.

Door middel van de analyse van gegevensbronnen, die zeer divers zijn maar elk afzonderlijk slechts een gefragmenteerd beeld geven, is het doel om een inzicht te krijgen in (1) de wijze waarop de status van cliënten zich ontwikkelt, (2) hoe teams opereren en (3) wat de samenhang hiertussen is, in het bijzonder wat effectieve acties zijn van teams om de status van cliënten positief te beïnvloeden.

Om de projectdoelen te realiseren zal worden voortgebouwd op technieken voor data en process mining, statistische analyse, interactieve visualisatie, en natuurlijke taalverwerking. De wetenschappelijke vernieuwing bestaat uit het automatisch integreren van diverse data, het kunnen omzetten van kwantitatieve basisgegevens in een kwalitatief oordeel over de toestand van een cliënt en het automatisch herkennen van effectief teamgedrag.

Binnen het project wordt de wetenschappelijke expertise ingebracht door onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Technische Universiteit Eindhoven. Vanuit het maatschappelijk veld wordt nauw samengewerkt met Lunet zorg, een instelling die zich richt op de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, om realistische data te verzamelen en de te ontwikkelen technieken toe te passen.

Project Updates

Project update mei 2020 - Q&A met dr Xixi Lu

Meer informatie

Meer informatie volgt.

Medewerkers

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent Commit2Data.

Project nieuws

Wetenschappelijke publicaties

Er zijn geen wetenschappelijke publicaties beschikbaar.

Actuele themas

Data Handling