Project Update: TACTICS

Hoe is het project van start gegaan?

Professor Hajo Reijers heeft het project geïnitieerd en het consortium opgericht. Het project wordt gefinancierd door NWO en Commit2data. Promovendus Jelmer Koorn heeft in de eerste fase interviews afgenomen en de onderzoeksvragen opgesteld. Deze onderzoeksvragen zijn samen met de betrokken partijen verder gedefinieerd.

Wanneer is het project officieel van start gegaan?

Het project is in het begin van 2018 van start gegaan met een eerste promovendus.

Hoeveel mensen werken er aan het project?

Er is een grote groep mensen bezig met dit project: een Postdoc (dr. Lu zelf), een hoogleraar, twee promovendi en verschillende mensen die voor de betrokken partijen uit het consortium werken. Er zullen geen nieuwe functies meer beschikbaar worden gedurende dit project.

Wat is tot nu toe de grootste uitdaging?

Het anonimiseren van de data is een uitdaging. Veel van de data die wij tot ons krijgen zijn privacygevoelig en moeten worden geanonimiseerd om te kunnen worden gebruikt voor onderzoek. Wij hebben als consortium een onafhankelijke partij ingeschakeld om de data te anonimiseren.

Ook zijn personeelswisselingen een uitdaging binnen het project. Bij het vertrek van iemand die heeft bijgedragen kunnen wij zowel kennis als draagvlak verliezen en het kost tijd en inspanning van beide kanten om de samenwerking weer op te bouwen. Ondanks veranderingen hebben alle partijen een grote betrokkenheid bij het project getoond, maar de wisselingen kosten wel tijd.

Is er veel contact met de private partners en hoe ziet de samenwerking eruit?

Wij werken nauw samen met alle partijen en komen soms meerdere keren per maand bij elkaar voor overleg. Wij bezoeken ook de locaties waar de cliënten, waarvan data wordt geregistreerd, wonen en verblijven. Wij werken samen met gedragswetenschappers, verpleegkundigen en het management van de verschillende partijen om gegevens te verzamelen. Wij delen dan onze bevindingen en inzichten en denk mee in de te nemen stappen. Wij werken volgens een iteratief proces dat alle partijen al heet geholpen en tot bruikbare inzichten heeft geleid.

Zijn de onderzoeksvragen in de loop van het project aangepast?

Ja, in eerste instantie lag de focus van het project op de interacties tussen het personeel en de cliënten. Gedurende de eerste fase kwamen wij erop om juist het agressieve gedrag van de cliënten. Ook omdat er weinig gegevens waren over reguliere interacties en agressief gedrag goed is vastgelegd en veel invloed heeft op het personeel en de cliënten.

In welke fase bevind het onderzoek zich nu?

Er zijn voorlopige resultaten en inzichten over de verschillende niveaus en effecten van agressief gedrag. We werken aan het plannen van focusgroepenbijeenkomsten om op basis van het onderzoek verder te kijken naar actiepunten. De huidige situatie rond het coronavirus weerhoud ons om de focusgroepen te organiseren. Dus die stap laat even op zich wachten.

Wat is je uiteindelijke doel?

Wij willen uiteindelijke realtime advies geven om situaties op de werkvloer tussen personeel en cliënten te verbeteren of voorkomen. Hiermee bedoelen wij het wegnemen of verminderen van stress en gevaar voor het personeel en de cliënten helpen zich bewust te worden van hun emoties en gedragingen.

We willen graag operationele ondersteuning bieden en continu realtime gegevens en inzichten verschaffen om de situatie voor medewerkers en klanten te verbeteren. Om de stress en de gevaren voor het personeel te verminderen en klanten te helpen zich meer bewust te worden van hun emoties en gedrag.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent Commit2Data.

Gerelateerde projects

Bekijk hieronder de Projecten gerelateerd aan het thema Project Update: TACTICS

CIMPLO - Cross-Industry Predictive Maintenance Optimization Platform
Bijna iedere onderneming heeft er mee te maken: onderhoud van machines en infrastructuur. Traditionele onderhoudsconcepten gaan uit van een ‘fixed interval approach’, waarbij rekening wordt gehouden met een aanzienlijke veiligheidsmarge. Het gevolg i...
23 februari 2024
Toekenning Take-off fase 1: Haalbaarheidsstudies WO – cluster Commit2Data
Van de toegekende projecten van Take-off najaarsronde zijn vier van de zeven ingediende Commi2Data projecten toegekend. Take-off is een instrument voor academische en innovatieve starters die de commerciële of maatschappelijke toepassing van hun onde...
21 december 2023
Real-Time Data for Products to Move Data-Driven Real-Time Decision Making in Supply Chains and Logistics
Dit project - verder genoemd Data2Move - is gestart in 2017. Het doel van Data2Move is het ontwikkelen en demonstreren van real-time data-driven logistieke methoden en technieken, met in eerste instantie een focus op de voorraad en transport. Er zijn...
27 november 2023