TACTICS

Het Techniques for the Analysis of Client-Team InteraCtionS (TACTICS) - project richt zich op de ontwikkeling van geavanceerde technieken om de interacties tussen cliënten en professionele teams te onderzoeken zoals die typisch plaatsvinden binnen de zorg- en dienstverlening. Door middel van de analyse van gegevensbronnen, die zeer divers zijn maar elk afzonderlijk slechts een gefragmenteerd beeld geven, is het doel om een inzicht te krijgen in (1) de wijze waarop de status van cliënten zich ontwikkelt, (2) hoe teams opereren en (3) wat de samenhang hiertussen is, in het bijzonder wat effectieve acties zijn van teams om de status van cliënten positief te beïnvloeden. Om de projectdoelen te realiseren zal worden voortgebouwd op technieken voor data en process mining, statistische analyse, interactieve visualisatie, en natuurlijke taalverwerking. De wetenschappelijke vernieuwing bestaat uit het automatisch integreren van diverse data, het kunnen omzetten van kwantitatieve basisgegevens in een kwalitatief oordeel over de toestand van een cliënt en het automatisch herkennen van effectief teamgedrag. Binnen het project wordt de wetenschappelijke expertise ingebracht door onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Technische Universiteit Eindhoven. Vanuit het maatschappelijk veld wordt nauw samengewerkt met Lunet zorg, een instelling die zich richt op de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, om realistische data te verzamelen en de te ontwikkelen technieken toe te passen. Project Updates Project update mei 2020 - Q&A met dr Xixi Lu
Meer informatie

Meer informatie volgt.

Subcribe and stay informed about all our researchprojects and achievements

Project nieuws

Kids First, towards a pedagogical sport climate
Kids First, towards a pedagogical sport climate is the title of a major study conducted at sports clubs to create a pedagogical sports environment 'on the ground.' A pedagogical sports climate centers on the child, focusing on a development-oriented,...
16 May 2024
Smart Sports Exercises: Intelligent Sports Exercises
In spring 2024, we spoke with Dr. ir. Dennis Reidsma. Dennis is an associate professor at the Human Media Interaction group and a lecturer in the Creative Technology and Interaction Technology programs at the University of Twente. Dennis's research f...
19 April 2024
DiaGame: Gamification for the Education of Patients with Diabetes
In spring 2024, we spoke with project leaders Natal van Riel and Annelies Bobelyn from TU/e. Natal is a professor of Biomedical Systems Biology in the Department of Biomedical Engineering at Eindhoven University of Technology, where he leads the Comp...
19 April 2024

Wetenschappelijke publicaties

Er zijn geen wetenschappelijke publicaties beschikbaar.

Actuele themas

Data Handling