De kas als flexibele energiebron

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een ondersteuning voor het beheer van het broeikasgasklimaat die aanzienlijk bespaart door gebruik te maken van datastromen over het weer en het energienet. Dit type beheer zal tegelijkertijd de piekbelasting op het elektriciteitsnet verminderen en zo de overgang naar schonere energie bevorderen.

Uit een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek is geconcludeerd dat gewassen veel robuuster zijn dan tot nu toe werd aangenomen, met name wat betreft temperatuurschommelingen, relatieve vochtigheid en de verhoudingen daarvan bij lichtintensiteit. Het bufferend vermogen van gewassen om klimaatschommelingen op te vangen maakt een veel flexibeler klimaatbeheer mogelijk met betrekking tot het weer en het evenwicht van het energienet. Aangezien dit concept nauwelijks is opgenomen in de huidige klimaatbeheersing in de glastuinbouw, ligt hier een grote kans.

Dit project heeft twee aandachtspunten: inzicht in de buffercapaciteit van het gewas en de ontwikkeling van real-time beslissingsondersteuning voor een flexibel, geïntegreerd klimaat- en energiebeheer. Uit een pilotstudie is gebleken dat deze flexibiliteit kan leiden tot een besparing van maar liefst 47% op verwarmingsenergie. Deze vorm van beslissingsondersteuning zal jaarlijks een bedrijf met 5 ha tot 150-400 k€ besparen, en de Nederlandse glastuinbouw 280-740 m€, met een extra 40 m€ omzet voor de glastuinbouw. De bijdrage aan het verminderen van de gasvraag en het balanceren van de belasting van het net zal bijdragen aan de overgang naar duurzame energieproductie. De methodiek die voor dit project wordt ontwikkeld, vertaalt zich naar de gehele glastuinbouwsector en strekt zich uit tot de akkerbouw en de dierhouderij.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent Commit2Data.

Verslag: Workshop ‘Data-driven Innovations for the Energy Transitions’
Op donderdag 21 september kwam de Commit2Data community gericht op energie en de NL AIC werkgroep Energie & Duurzaamheid samen in TU Delft, Mondai | House of AI. Nu het Commit2Data-programma zijn einde nadert, was het doel van deze workshop om ve...
27 oktober 2023
Project Update - Flexcrop
"Met Flexcrop voegen we niet alleen modellen toe om energie te besparen, maar kijken we ook genuanceerd naar hoe zeker we zijn over de hoeveelheid energie die we kunnen besparen. Dat maakt de uitkomsten van onze modellen relevanter in de tuinbouwprak...
14 januari 2022