De kas als flexibele energiebron

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een ondersteuning voor het beheer van het broeikasgasklimaat die aanzienlijk bespaart door gebruik te maken van datastromen over het weer en het energienet. Dit type beheer zal tegelijkertijd de piekbelasting op het elektriciteitsnet verminderen en zo de overgang naar schonere energie bevorderen. Uit een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek is geconcludeerd dat gewassen veel robuuster zijn dan tot nu toe werd aangenomen, met name wat betreft temperatuurschommelingen, relatieve vochtigheid en de verhoudingen daarvan bij lichtintensiteit. Het bufferend vermogen van gewassen om klimaatschommelingen op te vangen maakt een veel flexibeler klimaatbeheer mogelijk met betrekking tot het weer en het evenwicht van het energienet. Aangezien dit concept nauwelijks is opgenomen in de huidige klimaatbeheersing in de glastuinbouw, ligt hier een grote kans. Dit project heeft twee aandachtspunten: inzicht in de buffercapaciteit van het gewas en de ontwikkeling van real-time beslissingsondersteuning voor een flexibel, geïntegreerd klimaat- en energiebeheer. Uit een pilotstudie is gebleken dat deze flexibiliteit kan leiden tot een besparing van maar liefst 47% op verwarmingsenergie. Deze vorm van beslissingsondersteuning zal jaarlijks een bedrijf met 5 ha tot 150-400 k€ besparen, en de Nederlandse glastuinbouw 280-740 m€, met een extra 40 m€ omzet voor de glastuinbouw. De bijdrage aan het verminderen van de gasvraag en het balanceren van de belasting van het net zal bijdragen aan de overgang naar duurzame energieproductie. De methodiek die voor dit project wordt ontwikkeld, vertaalt zich naar de gehele glastuinbouwsector en strekt zich uit tot de akkerbouw en de dierhouderij.

Subcribe and stay informed about all our researchprojects and achievements

Verslag: Workshop ‘Data-driven Innovations for the Energy Transitions’
On Thursday, September 21st, the Commit2Data community focused on energy came together with the NL AIC working group on Energy & Sustainability at Mondai House of AI. With the Commit2Data program approaching its end, goal of this workshop was to ...
27 October 2023
Project Update - Flexcrop
“With Flexcrop, we not only add models to save energy, but we include a nuanced look at how certain we are about the amount of energy we can save. This makes the outcome of our models more relevant in horticultural practice in terms of purchasing dec...
14 January 2022