Verslag: Workshop ‘Data-driven Innovations for the Energy Transitions’

TU Delft, Mondai | House of AI, 21 september 2023, 14:30 - 18:00

Op donderdag 21 september kwam de Commit2Data community gericht op energie en de NL AIC werkgroep Energie & Duurzaamheid samen in TU Delft, Mondai | House of AI. Nu het Commit2Data-programma zijn einde nadert, was het doel van deze workshop om verbinding te maken met de NLAIC-werkgroep Energie & Duurzaamheid om haar inzichten te integreren en nieuwe samenwerkingen te bevorderen, waardoor de onderzoeksinspanningen van het programma werden uitgebreid.

De workshop ‘Data-driven Innovations for the Energy Transitions’ heeft waardevolle inzichten opgeleverd in de toepassing van AI en data-gedreven benaderingen bij het aanpakken van energie-uitdagingen. Het benadrukte de noodzaak van vervolgonderzoek, samenwerking en opleiding van zowel huidige als toekomstige arbeidskrachten om het potentieel van AI in de energiesector te benutten.

Mathijs de Weerdt, voorzitter van de werkgroep Energie & Duurzaamheid van NL AIC, opende de workshop met een warm welkom voor de deelnemers en gaf daarmee het startsein voor een dag vol verhelderende discussies.

Marjan Popov vertelde over het ReSident-project; waarbij de belangrijkste focus ligt op het gebruik van big data om toekomstige elektriciteitsnetwerken te beschermen door AI in te zetten voor real-time simulatie, detectie en verstoringsmodellering, met name voor taken voor het classificeren van gebeurtenissen in energienetwerken.

Simon van Mourik vertelde hoe technologie in combinatie met biologie kan worden gebruikt voor energiemanagement in kassen, waar telers instellingen en setpoints moeten doorgeven aan de controller. Een van de belangrijkste punten van de discussie was of telers de interne energiebalans van gewassen kunnen gebruiken om energie op te slaan in zetmeel en suiker.

Eric Pauwels introduceerde het project Energy Intranets (NEAT), dat tot doel heeft de flexibiliteit van vraag en aanbod in energienetwerken beter te voorspellen en te benutten. Belangrijke punten van de presentatie waren onder meer de samenwerking met Sympower voor het optimaliseren van het opladen van elektrische voertuigen, het modelleren van netwerkstromen rekening houdend met weer en vraag, en het belang van nauwkeurige prijsvoorspellingen en simulaties van één dag vooruit.

Machteld van den Broek besprak klimaat- en energiesysteemsimulaties, waarbij de nadruk lag op het garanderen van betrouwbaarheid tijdens ongunstige omstandigheden, het gebruik van klimaatsimulaties en machinaal leren om fluctuaties in hernieuwbare hulpbronnen te voorspellen, en het ontwikkelen van hulpmiddelen voor complexe energieproblemen.

George Rouwhorst besprak de uitdagingen van de groeiende vraag naar energie en congestie in distributienetwerken, waarbij hij het belang benadrukte van data-analyse voor netwerkzichtbaarheid, het optimaliseren van belastingbeheer en het aanpakken van privacy kwesties.

Dit leidde tot de presentatie van Vincent Campfens over synthetische data ontwikkeld door BlueGen.ai om privacyproblemen aan te pakken en onderzoek vooruit te helpen, met de nadruk op toepassing in de elektriciteitssector.

Een paneldiscussie onder leiding van Neil Yorke-Smith onderzocht verschillende aspecten van de adoptie van AI in de energiesector. Belangrijke thema's waren onder meer de groeiende behoefte aan AI-trainingsprogramma's; de uitdagingen van de implementatie van AI in traditionele industrieën; de moeilijkheid om complexe AI-modellen uit te leggen aan belanghebbenden; ethische, maatschappelijke en juridische overwegingen bij de adoptie van AI.

De deelnemers sloten de workshopgesprekken af ​​onder het genot van een borrel, waar verdere kennis en ideeën voor samenwerking werden uitgewisseld.