Digital Art Technical sources for the Netherlands Art DATIS

De productie van vrij glas kende in de twintigste eeuw belangrijke technologische innovaties. De Nederlandse glaskunstenaar Sybren Valkema (1916-1996) onderzocht historische bronnen en zijn praktische werk droeg in belangrijke mate bij aan deze innovaties. Welke rol speelden historische bronnen over de veranderende productie van glas in Europa tussen 1500 en 1996 in zijn werk? Hoe gebruikte hij deze bronnen om technologie en onderwijs te innoveren?

Zijn gedigitaliseerde archieven vormen een unieke, onmisbare bron om deze vragen te beantwoorden, maar voor een optimale analyse moeten ze worden uitgebreid, verrijkt en gekoppeld aan open data. Bronnen met historische recepten en technieken voor glasproductie, maar ook beelden en objectdocumentatie worden momenteel gedigitaliseerd door musea en onderzoeksinstellingen over de hele wereld.

Twee Nederlandse hoofdrolspelers in deze digitaliseringsprocessen, de makers van RKD Explore en de ARTECHNE database, stellen voor om belangrijke historische bronnen en de Valkema-archieven te koppelen aan bestaande big data op het gebied van (technische) kunstgeschiedenis, en zo bij te dragen aan het verrijken en verrijken van en het leveren van een bijdrage aan big data en slimme cultuur.

Hoe kunnen we de enorme hoeveelheid nieuw gedigitaliseerde kunsttechnische bronnen over de glasproductie, zoals objectdocumentatie, technische teksten, beelden en onderzoeksgegevens, efficiënt aan elkaar koppelen? Hoe kunnen we bestaande databases met verschillende soorten gegevens over de geschiedenis van de artistieke glasproductie integreren en verrijken?

Om deze vragen te beantwoorden, zullen we eerst bestaande thesauri in het veld verder ontwikkelen. Vervolgens zullen tools voor automatische annotatie en een portaal om toegang te krijgen tot deze verrijkt, gelinkte, open, multimediale (tekstuele, visuele en geografische) gegevens worden ontwikkeld.

Medewerkers

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent Commit2Data.

Project nieuws

Art DATIS: project update
Sybren Valkema was een vooraanstaand glaskunstenaar en leraar, geboren in 1916. Nu, meer dan 100 jaar later, willen onderzoekers die werken aan het Art DATIS-project zijn archieven toegankelijk maken voor collega-onderzoekers, kunstenaars en ambachts...
03 februari 2022

Wetenschappelijke publicaties

Er zijn geen wetenschappelijke publicaties beschikbaar.

Actuele themas

Smart culture