Sport en Bewegen 2018

Deze call is gesloten

De projecten zijn toegekend, onderaan deze pagina de inmiddels lopende projecten.

De subsidieoproep Sport en Bewegen 2018 heeft tot doel om met praktijkgericht onderzoek en data science impact te realiseren voor de sport en beweegpraktijk. Duurzame multidisciplinaire consortia staan aan de basis van dit onderzoek waarbij thematisch wordt aangesloten bij o.a. de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen.

Onderwerpen

  • Beter presteren
  • Een leven lang bewegen
  • De waarde(n) van sport
  • Data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek

Onderdeel van programma

Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020

Wat kan worden aangevraagd?

De oproep is gericht op vierjarige onderzoeksprojecten op het gebied van (top)sport en bewegen. Het gaat om multidisciplinair onderzoek door consortia waarbij universiteiten en hogescholen samenwerken met partijen uit de praktijk.
Het onderzoek dient kennis te genereren die relevant en toepasbaar is in het veld van sport en bewegen. Het onderzoek sluit dan ook aan bij concrete vragen uit de praktijk en praktijkpartners worden actief betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het onderzoek.

Randvoorwaarden

Er zijn inhoudelijke, organisatorische en financiële randvoorwaarden. Zie de subsidieoproep voor de beschrijving van de randvoorwaarden.

Wie kan aanvragen?

Om meer massa in sportonderzoek te realiseren stimuleren we grote multidisciplinaire samenwerkingsverbanden te vormen voor deze ronde. Uitsluitend projectconsortia kunnen een subsidieaanvraag indienen. Een projectconsortium bestaat minimaal uit:
• Een wetenschappelijke onderzoeksinstellinguniversiteit of umc
• Een hogeschool
• Een sport- of zorgorganisatie
• Een bedrijf, lokale/regionale overheid en/of een andere maatschappelijke organisatie
De hoofdaanvrager met specifieke expertise op het terrein van sport- en beweegonderzoek of data science is werkzaam bij een universiteit of hogeschool.

Om meer massa in sportonderzoek te realiseren stimuleren we grote multidisciplinaire samenwerkingsverbanden te vormen voor deze ronde.

Budget

Per subsidieaanvraag geldt een maximumsubsidie van €750.000. In totaal is €4.500.000 beschikbaar voor onderzoeksprojecten. De looptijd van de onderzoeksprojecten is maximaal 48 maanden.
Cofinanciering, minimaal 30% van de totale projectbegroting, is verplicht.