Instrumentarium

Om het gebruik van Big Data verder te ontwikkelen wordt er langs meerdere wegen instrumentarium beschikbaar gesteld. Op deze pagina vindt u een overzicht van de beschikbare middelen per organisatie/programma.

NWO en TNO

Meerdere calls for proposals uit het meerjarige onderzoeks- en innovatieprogramma Commit2Data zijn opengesteld via NWO. Commit2Data kent drie programmalijnen voor innovatie: onderzoek, valorisatie en disseminatie. Elke programmalijn wordt in onderstaande tabel toegelicht.

Het volledige overzicht van calls van NWO zijn terug te vinden via deze link. Onderaan deze pagina staat eveneens een overzicht.

Mogelijkheden bij TNO

Het instrumentarium dat TNO inzet voor de ontwikkeling van Big Data is sterk toepassingsgericht en richt zich uitsluitend op publiek private projecten en programma’s. Voor alle TNO programma’s is het gebruikelijk om via gespecialiseerde contactpersonen de mogelijkheden van samenwerking te bespreken en verkennen. Er wordt dus niet gewerkt vanuit calls, maar gedurende het gehele jaar kunnen nieuwe projecten worden opgezet.

Voor het uitvoeren van onderzoek, valorisatie en disseminatie zijn verschillende instrumenten, verbonden aan het commit2data programma. Dit instrumentarium is beschikbaar voor publiek private samenwerkingen rondom vraag gestuurde programma’s. Daarnaast is er ook een specifiek programma gericht op het MKB.

Voor meer informatie en het verkennen van de mogelijkheden over de vraag gestuurde programma’s kunt u contact opnemen met Jessica Doorn, voor de MKB gerichte programma’s met Eric Ham.

VWdata

Het VWData-onderzoeksprogramma is het eerste concrete resultaat van de NWA-route “Waardecreatie door Verantwoorde Toegang en Gebruik van Big Data” Binnen VWdata zijn acht projecten toegekend. Een overzicht hiervan is op deze pagina terug te lezen.

Calls

In het kader van de Big Data onderzoeks- en innovatieprogramma’s Commit2Data en VWData zijn calls for proposals uitgedaan. Hieronder vindt u een overzicht van de calls.