Data2person

Deze call is gesloten

De projecten zijn toegekend, onderaan deze pagina de inmiddels lopende projecten.

Consortia van wetenschappers en publieke/private partijen kunnen financiering aanvragen voor de ontwikkeling van effectieve, efficiknte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst.

Waarvoor

Met deze call in het COMMIT2DATA programma stimuleren NWO, ZonMW en het Ministerie van Economische Zaken, Big Data onderzoek (Data Science) om in samenwerking met private en publieke partners en diverse wetenschappelijke disciplines een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van effectieve, efficiknte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst. Centraal staat de manier waarop Data Science een bijdrage kan leveren aan gepersonaliseerd aanbod en mogelijkheden van zelf- en samenmanagement van de individuele gezondheidssituatie. Voor deze call belangrijke vragen zijn: Wat werkt wil en wat niet? Waarom wil of niet? Voor wie will en voor wie niet?

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend namens consortia bestaande uit tenminste twee faculteiten van een onderzoeksinstituut of -instituten en uit tenminste iin private of publieke partner, die (alleen of samen met meerdere private en publieke partners) de gevraagde private/publieke matching levert.

De hoofdaanvrager is een ervaren gepromoveerde onderzoeker met een vaste aanstelling, of een tijdelijke aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut, gedurende tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het project. Hetzelfde geldt voor academische mede-aanvragers. Private of publieke partners kunnen mede-aanvrager zijn, komen niet in aanmerking voor financiering van NWO, maar dragen in cash en/of in kind bij aan het onderzoek. Onderzoekers van HBOs, TO2, Rijksinstituten en het niet-universitaire deel van WUR kunnen als kennisinstelling mede-aanvrager zijn en komen niet in aanmerking voor financiering door NWO.

Wat aanvragen

In aanmerking voor financiering van NWO komen de kosten voor tijdelijk op het project aan te stellen wetenschappelijk personeel bij de onderzoeksinstellingen, niet-wetenschappelijk ondersteunend personeel, zoals softwareontwikkelaars, labtechnici e.d. en project-specifieke kosten voor materialen, reizen, apparatuur en overige project-gerelateerde kosten. Het maximale subsidiabele bedrag voor project-specifieke (niet-personele) kosten is vastgesteld op een maximum van 30% van het totale projectbudget met een maximum van k 200.

De totale bijdrage (cash plus in kind) van de private en/of publieke partner(s) bedraagt minimaal 30% en maximaal 50% van de totale projectkosten. De in kind en cash bijdrage van de private en publieke partner(s) bedragen beide minimaal 15% van de totale projectkosten. NWO draagt de rest van de projectkosten.

Matchmaking

Een matchmaking tussen academische, publieke en private partijen staat gepland op 22 mei 2017. Partijen die interesse hebben in deelname kunnen zich tot 10 mei aanmelden via DATA2PERSON@nwo.nl en zullen per mail meer informatie over dit evenement ontvangen. Locatie zal waarschijnlijk centraal in het land zijn.

Actuele themas

Gezondheid

De mogelijkheden om op het gebied van gezondheid op grote schaal data van verschillende aard te verzamelen en te gebruiken zijn sterk toegenomen. Big Data & Gezondheid richt zich op het benutten van data van verschillende aard en uit verschillende br...

Gerelateerde projects

Bekijk hieronder de Projecten gerelateerd aan het thema Data2person