Instrumentarium

Om het gebruik van Big Data verder te ontwikkelen wordt er langs meerdere wegen instrumentarium beschikbaar gesteld. Op deze pagina vindt u een overzicht van de beschikbare middelen per organisatie/programma.

De drie pijlers van het Commit2data programma zijn onderzoek, valorisatie en disseminatie. De afgelopen 5 jaar is onder de Commit2Data vlag een kleine 60 mln euro gestoken in onderzoek rond big data door zowel publieke als private partijen. Dit heeft geresulteerd in 60 publiek-private onderzoeksconsortia die onderzoek doen naar data en dataanalytics gerelateerde onderwerpen. 0nder de Commit2Data vlag zullen geen grote onderzoekscalls meer georganiseerd worden, de focus ligt de komende jaren meer op het ondersteunen van de lopende onderzoeksprojecten bij de valorisatie en disseminatie van de resultaten.

Onderzoeksfinancieringsinstrumenten

Hoewel er onder de Commit2Data vlag geen aanvullende calls meer zullen plaatsvinden maken we graag inzichtelijk welke alternatieve financieringsinstrumenten bestaan die dataonderzoek kunnen helpen faciliteren.

Calls

In het kader van de Big Data onderzoeks- en innovatieprogramma’s Commit2Data en VWData zijn calls for proposals uitgedaan. Hieronder vindt u een overzicht van de calls.