Neighborhood Energy & Data Management Integration System

Data op buurt niveau: centraal leren of lokaal roddelen. De integratie van decentrale duurzame energie heeft consequenties voor de stabiliteit van het net. Het gebouw, de installaties en de gebruikers kunnen energieflexibiliteit bieden. Hiervoor is een goede data uitwisseling en analyse nodig. Twee verschillende concepten hiervoor zullen op gebouw en buurtniveau worden ingezet: centraal leren door deep learning, en lokaal roddelen met zgn. gossiping (roddel) algoritmes. Deelnemende instellingen en bedrijven: TU Eindhoven, CWI, Gemeente Breda, Enexis, Stichting Promotie Installatie Technologie, Kropman Installatietechniek, Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland, Coöperatie De Dobbelsteen, Brede Sociëteit Princenhage. Project updates Augustus 2019: Q&A met dr. ir. Katarina Katić (supervisor PhD studenten) April 2020: Q&A met Msc. Waqas Khan
Meer informatie

Meer informatie volgt.

Subcribe and stay informed about all our researchprojects and achievements

Project nieuws

BLISS: Behaviour based Language Interactive Speaking Systems
Language scientists Helmer Strik and Iris Hendrickx from Radboud University are working on an innovative Dutch-language chatbot. After the research, their chatbot should be able to talk to people about their personal well-being and happiness....
26 September 2022
NWO interview - Predicting and preventing falls
People over the age of 65 have a high chance of tripping and falling, and medication use is most often the cause of this. However, which individuals are most at risk and how can that risk specifically be reduced? The big data project SNOWDROP is deve...
22 July 2022
Toekenningen Take-off fase 1 - cluster Commit2Data
De Take-off call is bedoeld voor ondernemende wetenschappers die willen onderzoeken of de resultaten van hun onderzoek commerciële potentie hebben. In deze calls, die zich richt op het stimuleren van bedrijvigheid, kunnen onderzoeksprojecten geld aan...
21 July 2022

Wetenschappelijke publicaties

Er zijn geen wetenschappelijke publicaties beschikbaar.