Energy Intranets

Hernieuwbare energie zoals zon en wind draagt bij aan een duurzame wereld. Vanwege hun deels controleerbare variatie in meestal decentrale energieopwekking wordt de balancering in het elektriciteitsnetwerk steeds lastiger. In dit project willen we, aan de hand van een concrete vraag uit de praktijk, onderzoeken hoe we door middel van computationele intelligentie de flexibiliteit van vraag en aanbod beter kunnen voorspellen en benutten.
Meer informatie

Meer informatie volgt.

Subcribe and stay informed about all our researchprojects and achievements

Project nieuws

Project Update Energy Intranets
In het Commit2Data project ‘Energy Intranets’ onderzoeken wiskundige Marieke Kootte (TU Delft) en energiewetenschapper Lennard Visser (Universiteit Utrecht) samen met projectpartners hoe we de flexibiliteit van vraag en aanbod beter kunnen voorspelle...
13 August 2021
Video Energy Intranets
In this video we visit the Energy Intranets project at Sympower in Amsterdam and talk to Marieke Kootte from TU Delft and Rien Dijkstra from Sympower....
16 June 2022

Wetenschappelijke publicaties

Er zijn geen wetenschappelijke publicaties beschikbaar.