Valorisatie- en disseminatieactiviteiten

Binnen de ruim 60 Commit2Data onderzoeksprojecten blijkt veel potentieel te bestaan voor doorontwikkeling naar daadwerkelijke diensten of producten. Om het valorisatie proces te ondersteunen is het valorisatieprogramma vormgegeven. Dit Commit2data programma wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Milieu en is eind 2019 van start gegaan. Het programma kent een aanpak op verschillende niveaus. Waarbij we zowel brede generieke instrumenten kunnen inzetten als kunnen toewerken naar maatwerk per onderzoeksconsortium.

Aanpak valorisatie

Diagram valorisatie en disseminatie activiteiten

Op de bovenste pijler bijvoorbeeld organiseren we Masterclasses rond valorisatie waarbij onderwerpen de revue passeren als intellectueel eigendom, opzetten van spin-offs, knowledge transfers, financiering, etc.

Spil in de valorisatieaanpak keten is de valorisatiecoach Arie Brouwer. Vanaf thematisch georiënteerde bijeenkomsten met de Commit2Data onderzoeksgroepen ontstaan begeleidingstrajecten met individuele projectconsortia. In deze trajecten kunnen door de verbinding met allerlei experts keuzes gemaakt worden ten aanzien van de meest potentierijke concepten. Daarnaast kunnen processen begeleid worden rond doorontwikkeling en financiering, het vinden van nieuwe (markt) partners en het maken van juridisch afspraken.

Contactpersoon

Nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent Commit2Data.

Nieuws over valorisatie en disseminatie

Laatst ontwikkelingen Slimme Industrie 2016 projecten van de derde programmabijeenkomst
Inspirerend en verbindend. Dat was het idee achter de derde programmabijeenkomst Slimme Industrie 2016 projecten. Tijdens een interactieve dag wisselden de aanwezigen, variërend van het bedrijfsleven tot de academische wereld, van professoren tot MSc...
21 oktober 2019
Big Data & Gezondheid en Data2Person Samen
Samenkomen en van elkaar leren voor een gezamenlijke toekomst. Dat was het doel van de eerste Big Data & Gezondheid en Data2Person meeting op 2 oktober 2019. Tijdens deze interactieve dag lag de nadruk voor alle 14 projecten op het verkennen van ...
24 oktober 2019