Sport en bewegen

In 2016 is door een intensieve, voor Nederland unieke, samenwerking tussen hbo en wo de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen, van traplopen tot podium tot stand gekomen. Hoofdthemas uit de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen zijn Beter presteren, Een leven lang bewegen en De waarde(n) van sport.

Big data & data science vormen een verbindende factor tussen de themas. Deze breed door het veld gedragen multidisciplinaire agenda is door zowel lectoren en hoogleraren ontwikkeld namens het gehele onderzoeksveld. Dit in nauwe samenspraak met het veld van sport en bewegen, maar ook met overheden en het bedrijfsleven).

Het gebruik van big data en data science is essentieel om tot nieuwe inzichten te komen op het gebied van sportonderzoek. Met methoden zoals data mining, tekst- en beeldanalyse, machine learning en visual analytics kunnen robuuste en interessante patronen in data worden ontdekt.

Ook gebruikt de discipline generende technieken zoals sensortechnologie waarmee het mogelijk is op individueel niveau analyses te maken en voorspellingen te doen. Dankzij data science is het bovendien ook mogelijk te analyseren welke omgevingsfactoren individueel sporten en bewegen beonvloeden (zie: NWA route Sport en bewegen).

Rol van NWO

NWO financiert Sport en Bewegen in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), NWO Exacte en Natuurwetenschappen, het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en NOC*NSF. ZonMw heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma.

Sport en Bewegen 2017

Het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017 sluit aan bij de Kennis- en innovatieagenda sport 2015-2020. Het Onderzoeksprogramma heeft tot doel om multidisciplinair onderzoek, waaronder data science, op het terrein van (top)sport en bewegen te versterken en gebruik van opbrengsten (kennis en data) te stimuleren. Het programma is gericht op kortlopende onderzoeksprojecten (maximaal twee jaar).

De aanvragen moeten passen bij de drie themas van de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen: Beter presteren, Een leven lang bewegen, De waarde(n) van sport. Daarnaast moet het onderzoek passen bij het thema Sport & Bewegen van de Nationale Wetenschapsagenda.

Meer over het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017 vindt u hier.

Contactpersoon

Gerelateerde projecten

Bekijk hieronder de Projecten gerelateerd aan het thema Sport en bewegen

Gerelateerde calls

Bekijk hieronder de Calls gerelateerd aan het thema Sport en bewegen

Gerelateerd nieuws

Active4Life; optimization of use and effects of eHealth
Het merendeel van de chronisch zieken (84%) en van de laag opgeleide volwassenen en ouderen (72%) beweegt te weinig. Bij deze groepen zou zelfs een klein beetje meer bewegen al grote gezondheidsvoordelen hebben. Active4Life onderzoekt hoe je volwasse...
18 januari 2023
WheelPower: wheelchair sports and data science push it to the limit
Nederland won 59 medailles en eindigde op de vijfde plaats in het medailleklassement bij de Paralympische Spelen in Tokio in 2021. De sporters van TeamNL veroverden 25 gouden, 17 zilveren en 17 bronzen medailles. Om deze positie te behouden en zelfs ...
31 oktober 2022
Presenteer je onderzoek op ICT.OPEN2022
Op 6 en 7 april 2022 vindt ICT.OPEN2022 plaats. De organisatie bestaande uit NWO, IPN en PRIO streven naar een fysieke conferentie die wetenschappers uit alle ICT onderzoeksdisciplines en industrieën samenbrengt om elkaar te ontmoeten, te leren en id...
03 december 2021