Projecten

Vanuit het beschikbaar gestelde instrumentarium van het onderzoeks- en innovatieprogramma Commit2Data en het NWA Startimpulsprogramma VWData, zijn meerdere projecten van start gegaan die het gebruik van Big Data verder ontwikkelen.

Overzicht van de aan Commit2Data en VWData gerelateerde projecten