Virtual Interiors as Interfaces for Big Historical Data Research

Semantisch Web

Het Semantisch Web heeft interfaces nodig voor kritische, betrouwbare uitlezingen van Big Data voor geesteswetenschappelijk onderzoek, cultureel erfgoed en creatieve industrieën. Met behulp van gegevens over de productie en consumptie van cultuurgoederen, geodata, kaarten en bouwplannen uit de Gouden Eeuw zal het project 'Virtual Interiors' het onderzoekspotentieel van grote historische data in een geospatiale context ontsluiten.

Virtuele reconstructies

Virtuele reconstructies van interieurs van huizen en hun locaties in Amsterdam uit de Gouden Eeuw zullen niet alleen inzicht geven in sociaal-ruimtelijke aspecten van de culturele productie en consumptie van de creatieve industrie, maar ook bijdragen aan de ontwikkeling van de ruimtelijke geesteswetenschappen en digitale hermeneutische methoden.

De Amsterdamse casestudie richt zich op de implementatie van deze methoden door middel van verbeteringen van GIS met toepassingen van 'deep/thick maps' en historische reconstructies in virtuele 3D/4D-ruimtes met meerdere perspectivische views en visuele representaties van onzekerheid. De vraag hoe we 'verhalen' vertellen, bewerken en representeren in virtuele reconstructies met onvolledige/inconsistente data is echter veel relevanter dan het historische geval van Amsterdam.

Interactieve interface voor onderzoek

De contextualisering van deze virtuele historische reconstructies met duurzame annotaties levert input voor de creatie van meer generieke, multidimensionale 'hyperruimtes' die dienen als interactieve interfaces voor onderzoek in de digitale geesteswetenschappen, cultureel erfgoed, creatieve industrieën en daarbuiten. Duurzame oplossingen voor het identificeren en annoteren van locaties en gebeurtenissen in steeds wisselende configuraties in multidimensionale virtuele ruimtes zijn zowel conceptuele als technische uitdagingen voor augmented reality toepassingen en games.

Ten slotte ondersteunt de verspreiding en het behoud van deze verrijkte reconstructies als verbeterde publicaties het onderzoek, het cultureel erfgoed en de creatieve industrie.

Project nieuws

Virtual Interiors as Interfaces for Big Historical Data Research
Het Semantisch Web heeft interfaces nodig voor kritische, betrouwbare analyses van Big Data voor geesteswetenschappelijk onderzoek, cultureel erfgoed en creatieve industrieën. Met behulp van data over de productie en consumptie van cultuurgoederen, g...
21 november 2023

Actuele themas

Smart culture