Physicians Implement Exercise as Medicine (PIE=M)

PIE=M staat voor Physicians Implement Exercise is Medicine (artsen voeren beweging als medicijn in).

Een inactieve leefstijl vergroot de kans op het optreden en verergeren van heel veel chronische ziekten: daarvoor is ruim voldoende wetenschappelijk bewijs beschikbaar. Verrassend genoeg wordt met dat gegeven nog maar heel weinig gedaan in de spreekkamer van de dokter: beweging als medicijn heeft nog geen plek in de algemene routine van de ziekenhuiszorg. Dit project onderzoekt waarom beweging als medicijn nog niet ingevoerd wordt en waar artsen daarbij tegenaan lopen. Het doel van het project is vervolgens het ontwikkelen van een tool dat op basis van big data een gepersonaliseerd beweegadvies genereert, waarmee het toepassen van beweging als medicijn makkelijker wordt en meer in de praktijk wordt gebracht.

Valorisatie

Het team van dit project heeft vanuit de Take-Off Call financiële middelen toegekend gekregen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Met deze middelen hebben zij dit project een vervolg gegeven waarin met de behaalde resultaten wordt gewerkt aan valorisatie.

Implementatie van Exercise is Medicine: valorisatie van een Beweegstappenplan voor het voorschrijven van Bewegen als Medicijn in de ziekenhuiszorg.

Wereldwijd wordt het voorschrijven van Bewegen als Medicijn gestimuleerd in de zorg onder het adagium ‘Exercise is Medicine’. Echter, op dit moment is het voorschrijven van bewegen nog geen standaard onderdeel van de ziekenhuiszorg. Een door ZonMw gesubsidieerd project, genaamd Physicians Implement Exercise as Medicine (PIE=M), heeft geresulteerd in een wetenschappelijk onderbouwd en op de praktijk gebaseerd protocol voor implementatie van Bewegen als Medicijn in de ziekenhuiszorg: het Beweegstappenplan. Voor optimalisatie en een brede toepassing in de ziekenhuiszorg moet het Beweegstappenplan worden gevaloriseerd. Dit zal worden gedaan door de implementatie van Bewegen als Medicijn en het gebruik van het Beweegstappenplan te implementeren in twee ziekenhuizen en te evalueren en aan te passen. Dit zal resulteren in een blauwdruk voor het voorschrijven van Bewegen als Medicijn met een volledige productomschrijving, inclusief ondersteunende materialen en een businessplan.

Bij dit vervolgproject zijn de volgende partners betrokken:

  • UMCG
  • Amsterdam UMC – afdeling VUMC
  • PIE=M stuurgroep
  • Stichting Special Heroes Nederland
  • Ziekenhuis Nij Smellinghe
  • Ziekenhuis de Gelders Vallei
  • Nederlands Centrum voor Exercise is Medicine

Bekijk ook het video interview Dr. Adrie Bouma

Medewerkers

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent Commit2Data.

Project nieuws

Project Update: Vervolgproject Physicians Implement Exercise as Medicine (PIE=M)
PIE=M staat voor Physicians Implement Exercise is Medicine (artsen voeren beweging als medicijn in). Dit project liep van september 2018 tot eind 2020. Het PIE=M project richtte zich op de potentie om patiënten te voorzien van een beweegadvies, om zo...
14 november 2022
Adrie Bouma over de implementatie van Exercise is Medicine
De betrokken wetenschappers en partners hebben met dit onderzoeksproject een wetenschappelijk onderbouwd en op de praktijk gebaseerd protocol voor implementatie van Bewegen als Medicijn in de ziekenhuiszorg gerealiseerd. Dit protocol wordt het Beweeg...
19 november 2021
Toekenningen van de Take-Off call Cluster Commit2Data
In de voorjaarsronde 2021 van Take-off krijgen 33 haalbaarheidsstudies groen licht. Nieuw dit jaar is Take-off fase 1 cluster Commit2Data, waarvoor drie haalbaarheidsstudies zijn toegekend rondom big data en data analytics....
20 september 2021

Actuele themas

Sport en bewegen

In 2016 is door een intensieve, voor Nederland unieke, samenwerking tussen hbo en wo de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen, van traplopen tot podium tot stand gekomen. Hoofdthemas uit de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen zijn Beter prester...