EDIC: Exceptional and Deep Intelligent Coach

Onze toegenomen levensverwachting gaat hand in hand met een toename van het aantal levensjaren waarin we een chronische aandoening hebben, zoals diabetes, longaandoeningen of hart- en vaatziekten. Dergelijke chronische aandoeningen kunnen niet genezen, maar de gekozen levensstijl heeft wel een grote impact op het verloop van de aandoening, kwaliteit van leven en in welke mate co-morbiditeiten optreden.

Het stimuleren van een actieve, gezonde levensstijl is daarom van groot belang. Nu is dat verre van gemakkelijk weten we uit persoonlijk ervaring en blijkt uit studies; Omdat we niet weten wat we moeten doen, omdat we het niet leuk vinden en omdat we het niet goed in ons drukke leven weten te integreren. Intensieve, langdurige en persoonlijke gerichte begeleiding blijkt effectief, echter gegeven het feit dat het om heel veel mensen gaat en dit duur is, lijkt een oplossing met menselijke coaches niet mogelijk. De uitdaging die we aangaan in dit project is: kunnen we een kunstmatige coach creëren die door de gebruiker als een echte overtuigende en betrouwbare coach wordt beschouwd, die de gebruiker ondersteunt in zijn/haar zelfmanagement en het ontwikkelen en volhouden van een gezonde levensstijl ondersteunt?

Platform

In het EDIC project ontwikkelen we een platform, dat de noodzakelijke bouwstenen omvat om kunstmatige, intelligente coaches te creëren. Door gebruik te maken van verschillende sensoren en databronnen waarmee we belangrijke ziekte gerelateerde aspecten alsmede fysieke, cognitieve, sociale en emotionele componenten van gezondheid en levensstijl in het dagelijks leven in kaart brengen, creëren we een individuele kaart van het gedrag.

Datamining over vele en met hoge granulariteit gesampelde data, zal resulteren in nieuwe kennis over gedrag en de onderlinge samenhang van al deze componenten. Daarnaast maken nieuwe tijdserie analysetechnieken het mogelijk om tijdig veranderingen te detecteren in de continue gemeten variabelen in hun onderlinge samenhang. Deze nieuwe kennis wordt geïntegreerd met medische kennis en de kennis vanuit de psychologie rondom gedragsverandermodellen om effectiever, overtuigender te maken.

We weten immers precies door welke activiteiten, met wie, waar en wanneer iemand het beste verleidt en ondersteund kan worden tot een gezonde levensstijl, dan wel raad behoeft in zijn zelfmanagement.

Consortium

Het platform en de bouwstenen zijn generiek. Om de acceptatie en bruikbaarheid van de coachte te demonstreren, zullen twee pilotstudies worden uitgevoerd bij belangrijke chronische aandoeningen: diabetes en morbide obesitas; dit in nauwe samenwerking met een ziekenhuis (ZGT) waar veel van deze patiënten worden gezien.

Het consortium is een uitstekende mix van twee universitaire groepen met veel ervaring op het gebied van intelligente coaching systemen om gedrag te beïnvloeden bij chronische aandoeningen (UTwente) en kennis en ervaring met geavanceerde data analyse technieken om complexe streaming datasets te kunnen analyseren en veranderingen hierin over de tijd in te ontdekken.

Vanuit de private sector participeren Philips (monitoring systemen), Holst (innovatieve sensoren) en Roessingh Research (telemedicine diensten) en twee grote ziekenhuizen die de te ontwikkelen coaching technologie willen inzetten om de behandeling van hun patiënten wil verbeteren en effectiever wil maken.

Meer informatie

Er wordt momenteel gewerkt aan een website met meer informatie over EDIC.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent Commit2Data.

Project nieuws

Project Update EDIC: Exceptional and Deep Intelligent Coach
Meten = wetenKunnen we een kunstmatige coach creëren die door de gebruiker als een echte overtuigende en betrouwbare coach wordt beschouwd, die de gebruiker ondersteunt in zijn/haar zelfmanagement en het ontwikkelen en volhouden van een gezonde leefs...
13 oktober 2022

Wetenschappelijke publicaties

Er zijn geen wetenschappelijke publicaties beschikbaar.

Actuele themas

Gezondheid