DiaGame: Serious and personalized game for self-management of diabetes

Zelfzorg wordt inmiddels gezien als de primaire aanpak van diabetes. Dit is echter een complexe opgave, met veel facetten, waarbij training en onderwijs cruciaal zijn. Echter, niet voor iedereen werkt een ‘droge’ uitleg. Gamificatie heeft het grote voordeel dat op een leuke en aantrekkelijke manier gewoontes kunnen veranderen.

In het DiaGame project wordt een serious game (voorlopig ‘SugarVita-P4’ genoemd) ontwikkeld voor de zelfeducatie van mensen met diabetes. De gewoontes die SugarVita-P4 beoogt te veranderen, hebben gezondheidseffecten die wetenschappelijk en klinisch onderbouwd zijn.

Deze aanpak van diabeteszorg is volkomen nieuw. Ook ondersteunen onze uitkomsten potentiële serieuze games voor andere ziekten. Maar, de voornaamste winst is dat het spel diabetes patiënten op een vriendelijke en ongedwongen manier de controle laat nemen over hun ziekte. In een vorig project ontwikkelden we de Eindhoven Diabetes Educatie Simulator (e-DES) en koppelden deze aan een educatief digitaal spel: SugarVita. De spelers van SugarVita 1.0 beleven een dag zoals ze die in het echte leven van iemand met diabetes zouden meemaken. Door digitaal (in het spel) te leven met diabetes, leren ze goed om te gaan met hun ziekte.

Middels het toepassen van data science methoden ontwikkelen we de simulator verder naar een volledig gepersonaliseerde versie. Tevens wordt SugarVita verder uitgewerkt zodat het de werkelijkheid nog beter representeert, met een beschikbaarheid van veel voedingsmiddelen en uitbreiding met verschillende soorten lichamelijke activiteit. Emotionele stress is ook een belangrijke factor in diabetes en zal worden uitgewerkt in de nieuwe game. In DiaGame combineren we onze kennis en ontwikkeling van diabetes simulatie (e-DES), data verzameling en verwerking uit gezondheids-apps (GameBus), en het voor nut (voor de patiënt) ontwerpen van games (SugarVita 1.0).

Door het combineren van deze platforms zijn wij in staat om een unieke persoonlijke serieuze game te maken. Het spel reflecteert de werkelijke situatie, doordat het gebaseerd is op modellen van tijdens dagelijkse omstandigheden verzamelde data.

Deze individu-gegenereerde data (heterogeen en mogelijk van lage kwaliteit) worden middels een combinatie van dataprocessing en AI (artificiële intelligentie) omgezet in informatie. Deze informatie dient als input voor het personaliseren van het simulatiemodel dat de ‘motor’ is van de game. De gepersonaliseerde modellen in combinatie met de individuele data maken dat het spel de werkelijkheid adequaat representeert voor de speler.

Medewerkers

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent Commit2Data.

Project nieuws

DiaGame: Gamification voor de educatie van patiënten met diabetes
We spraken voorjaar 2024 met projectleider Natal van Riel en Annelies Bobelyn van TU/e. Natal is hoogleraar Biomedische Systeembiologie bij de afdeling Biomedische Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij leiding geeft aan de gr...
19 april 2024
Data: de sleutel tot gepersonaliseerde zorg
Het personaliseren van zorg wordt in het Nederlandse zorglandschap steeds belangrijker. Met gepersonaliseerde zorg kunnen we beter de juiste zorg op het juiste moment bieden. Verschillende ICT-technieken worden hier al voor ingezet en in de nabije to...
19 april 2022
Project Update (Januari 2020) – DiaGame
DiaGame wordt momenteel ontwikkeld als een digitale versie van het bordspel Ganzenbord. Patiënten doorlopen het spel op een manier die ze herkennen en die hen motiveert om te blijven spelen....
03 februari 2020

Actuele themas

Gezondheid