Data Logistics for Logistics Data

Data Logistics for Logistics Data is een innovatieproject van TNO en UvA dat aansluit op de ambities van de Topsector Logistiek en Commit2Data.

De logistieke bedrijven streven naar een internationaal leidende positie, onder meer als ketenregisseur, en hiervoor zullen zij op grote schaal logistieke data moeten gaan delen. Hiervoor is een data infrastructuur nodig als basis voor essentiële logistieke informatiediensten, bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van transportcapaciteit en de verwachte aankomsttijden van lading.

De data infrastructuur moet veilig en vertrouwd zijn. Belangrijkste resultaat van het project is een gevalideerde blauwdruk voor deze data infrastructuur.

Wetenschappelijke publicaties

Er zijn geen wetenschappelijke publicaties beschikbaar.

Nieuws

BLISS: Behaviour based Language Interactive Speaking Systems
Taalwetenschappers Helmer Strik en Iris Hendrickx van de Radboud Universiteit werken aan een innovatief Nederlandstalig chatbot. Na het onderzoek moet hun chatbot in staat zijn om met mensen te praten over hun persoonlijke welzijn en geluk....
26 september 2022
Perfect Fit: Een virtuele leefstijlcoach tégen roken en vóór bewegen; 2 vliegen in 1 klap!
Roken en onvoldoende beweging zijn belangrijke risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Toch blijkt het vaak moeilijk te zijn om te stoppen met roken of meer te gaan bewegen, ook voor mensen die dit wél graag zouden willen. Een reden...
15 september 2022
NWO Interview - Vallen voorspellen en voorkomen
65-plussers lopen een grote kans om te vallen, met medicijngebruik als belangrijkste oorzaak hiervan. Maar welke individuen lopen het grootste risico, en hoe kun je voor die specifieke patiënten dat risico verminderen? Het big data SNOWDROP-project o...
22 juli 2022