STW HONOREERT ZES ONDERZOEKS- VOORSTELLEN SMART INDUSTRY

De nieuwe ‘industriële revolutie’ is weer een stapje dichterbij gekomen. Het bestuur van STW geeft goen licht aan zes onderzoeksvoorstellen binnen het programma Smart Industry. De onderzoeken richten zich onder meer op het realiseren van ongekend slimme industriële processen. Het programma
Smart Industry gaat een nieuwe fase in, nu zes onderzoeksvoorstellen zijn gehonoreerd. De onderzoeken sluiten aan bij de topsectoren HTSM (roadmap Smart Industry), ICT (Commit2Data-community) en Creatieve Industrie (CLICK.NL). Het totale budget van Smart Industry bedraagt ruim 3,6 miljoen euro. Lange termijn STW heeft zich in 2015 ingespannen om een brede Smart Industry Science Agenda op te stellen voor de lange termijn. Mede op basis daarvan heeft Smart Industry een prominente plek gekregen in de Nationale Wetenschapsagenda, een inventarisatie van wetenschapsvragen die door de maatschappij zijn aangedragen. Een van de zestien ‘routes’ van de Wetenschapsagenda is gewijd aan Smart Industry. Gehonoreerde projecten

  • Accelerating Mass Personalization in Orthopedics facilitated by Machine Learning and Bone MRI-based Digital Fabrication (15479) Hoofdaanvrager: Dr.ir. P.R. Seevinck, UMC Utrecht
  • Cross-Industry Predictive Maintenance Optimization Platform (CIMPLO) (15465) Hoofdaanvrager: Prof.dr. T.H.W. Bäck, Universiteit Leiden
  • Integrating models and real-time data for zero-defect manufacturing control systems (15472) Hoofdaanvrager: Prof.dr. B. Jayawardhana, Rijksuniversiteit Groningen
  • Next UPPS - Integrated design methodology for Ultra Personalised Products and Services (15470) Hoofdaanvrager: Dr.ir. J.C. Verlinden, Technische Universiteit Delft
  • Sequoia: Smart maintenance optimization via big data & fault tree analysis (15474) Hoofdaanvrager: Dr. M.I.A. Stoelinga, Universiteit Twente
  • SUPREME - Smart Sensoring and Predictive Maintenance in Steel Manufacturing (15467) Hoofdaanvrager: Prof.dr ir. T. Tinga, Universiteit Twente

Gerelateerde projecten

De zes gehonoreerde toekenningen