Project Update: Real-time data-driven maintenance logistics

Wanneer is het project officieel van start gegaan?

De officiele start van het onderzoeksproject was in de zomer 2018.

Hoeveel mensen werken er aan het project?

Op het moment van het interview zijn er 14 onderzoekers, waaronder drie PhD's, een postdoc, hoogleraren en universitair docenten. De onderzoek kant is rond de 20 mensen en dan masterstudenten en die een deel van het uitvoerende werk doen, bij de bedrijven zijn in totaal 10 mensen direct, en nog 10 mensen indirect betrokken. Recent is de laatste vacature gevuld.

Hoe zijn jullie begonnen?

Het begon al voor de call omdat bedrijven vonden er onderzoek gedaan moest worden naar verzamelen van data en valoriseren daarvan. De Call heeft het project in stroomversnelling gebracht en dit heeft het project doen opschalen. Daaruit is tussen alle partijen een actie agenda gekomen.

Wat is de grootste uitdaging tot dusverre?

Het uitzoeken en opzetten van het juridische deel van de samenwerking was een langdurig proces waarin verschillende advocaten samen uit hebben moeten zoeken hoe alles contractueel moest worden vastgelegd.

Is er veel contact met de private partners en hoe ziet de samenwerking eruit?

Er was al contact met de private partners en zij hadden al een duidelijke ambitie. Deze kwam goed overeen met de ambities van de universiteit. Drie keer per jaar vindt een plenaire meeting met de bedrijven plaats en regelmatiger zijn er kleine meetings waarin de agenda's worden gemaakt voor het onderzoek. Hier worden afspraken gemaakt over het verkrijgen van concrete resultaten. PhD's bezoeken de bedrijven en praten direct met contactpersonen. Ook masterstudenten worden ingezet bij de bedrijven onder supervisie van een PhD.

Zijn de onderzoeksvragen nog aangepast in de loop van het onderzoek?

Nee, maar door voortschrijdend inzicht is wel de manier waarop wij deze onderzoeksvragen opstellen veranderd. Projecten starten nu met het opstellen van ambities en niet met het overdragen van data.

In welke fase van het onderzoek zitten jullie nu?

Het project is in de fase beland waarin wij een aantal voorspellingen kunnen doen op basis van verzamelde data en zelfs data die niet perse van de betreffende asset is (transfer learning). Dit kun je vergelijken met een persoon die jaren voetbal heeft gespeeld, daarmee stopt en nu hockey gaat spelen. Niet alle kennis en vaardigheden van het voetbal zijn bruikbaar, maar de generieke elementen wel en dat zorgt ervoor dat het spel waarschijnlijk sneller wordt begrepen.

Wij zitten nu concreet in de fase waarin wij werken aan het daadwerkelijk inzetten van de verzamelende gegevens en kennis. De logistieke opvolging van gegeven alerts, het faalgedrag wordt steeds beter voorspeld, nu moet de stap gemaakt worden dat er gehandeld kan worden voordat een asset faalt.

Wat is jullie uiteindelijke doel?

Het kloppend maken van de keten in een aantal situaties voor de bedrijven binnen het consortium. Een voorspellend algoritme is alleen niets waard, een agile onderhoudsafdeling is alleen ook niets, en een losstaande asset monitoring is ook niets waard. Het doel is om al deze zaken samen te laten komen zodat het geheel echt waarde kan creëren.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent Commit2Data.

Gerelateerde projects

Bekijk hieronder de Projecten gerelateerd aan het thema Project Update: Real-time data-driven maintenance logistics

CIMPLO - Cross-Industry Predictive Maintenance Optimization Platform
Bijna iedere onderneming heeft er mee te maken: onderhoud van machines en infrastructuur. Traditionele onderhoudsconcepten gaan uit van een ‘fixed interval approach’, waarbij rekening wordt gehouden met een aanzienlijke veiligheidsmarge. Het gevolg i...
23 februari 2024
Toekenning Take-off fase 1: Haalbaarheidsstudies WO – cluster Commit2Data
Van de toegekende projecten van Take-off najaarsronde zijn vier van de zeven ingediende Commi2Data projecten toegekend. Take-off is een instrument voor academische en innovatieve starters die de commerciële of maatschappelijke toepassing van hun onde...
21 december 2023
Real-Time Data for Products to Move Data-Driven Real-Time Decision Making in Supply Chains and Logistics
Dit project - verder genoemd Data2Move - is gestart in 2017. Het doel van Data2Move is het ontwikkelen en demonstreren van real-time data-driven logistieke methoden en technieken, met in eerste instantie een focus op de voorraad en transport. Er zijn...
27 november 2023