Project Update (Januari 2020) – DiaGame

Wanneer is het onderzoeksproject gestart?

Het project is gestart in oktober 2019 en bevindt zich in de eerste fase. Van Riel en anderen zijn actief bezig met het werven van onderzoekers. Momenteel leggen we de laatste hand aan de aanname van één onderzoeker en hebben we twee openstaande vacatures voor promovendi in Machine Learning, A.I. en biomedische techniek met een sterke kennis van wiskundige modellen.

Hoe start je een onderzoeksproject als dit?

Het huidige project is de volgende stap van een eerder project. Dat project richtte zich op spelsimulaties voor patiënten met Diabetes op basis van wiskundige modellen. Dat project heeft ons geleerd dat de gegevens en informatie binnen de spelomgeving gepersonaliseerd moesten worden om een groter effect op de patiënten te hebben. De meeste patiënten zijn 55 jaar of ouder en behoren tot de lagere sociale klassen. Dit vergt een andere aanpak als het gaat om de manier waarop het spel is ontworpen en informatie weergeeft voor de patiënten.

Hoe is het publiek-private consortium tot stand gekomen?

Het vorige project dat is uitgelopen op het huidige project had een consortium van particuliere bedrijven achter zich. Tijdens de planvorming voor de volgende fase hadden hoogleraar geneeskunde Harm Haak en partners fondsen verzameld voor een bedrijf dat verder zou gaan met de producten en het onderzoek. De Data2Person call for proposals kwam op het juiste moment om het onderzoek binnen een consortium verder uit te diepen. Daarin is het TU/E project Gamebus betrokken als platform om alle data van de patiënten te verzamelen.

U doet data-onderzoek. Waar haalt u deze data vandaan?

De patiënten, die worden gerekruteerd door partner Maxima Medisch Centrum, worden gevolgd met wearables die veelal bestaan uit hun smartphones. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande platforms om de toetredingsdrempel te verlagen en het gebruik van nieuwe apps of technologie voor de patiënten te beperken. Bewegingsgegevens worden bijvoorbeeld bijgehouden via diensten als Apple Health of Google Fit en gesynchroniseerd met het Gamebus platform. Patiënten krijgen ook regelmatig een notificatie die hen vraagt naar hun psychologische toestand. Er wordt een sensor toegepast waarbij elke patiënt continu zijn bloedsuikerspiegel in de gaten houdt, een belangrijke indicator voor het spel. Elke patiënt moet zo veel mogelijk zijn lichaamsgewicht en dieet bijhouden. Naast het bijhouden van een geschreven logboek zullen ze gemotiveerd worden om alles wat ze eten te fotograferen of te filmen en te uploaden naar het Gamebus platform. De beelden zullen worden geanalyseerd om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de individuele calorie-inname. Twee keer per jaar moeten de patiënten naar het ziekenhuis voor een meer volledige medische check-up, waarbij ook het bloedbeeld wordt onderzocht. De patiënten zal worden gevraagd naar hun ervaring met en kennis van de ziekte en de symptomen die zij hebben.

Werkt u samen met de particuliere bedrijven?

Het project werkt actief en intensief samen met de partners in het project en in de eerste plaats met het ziekenhuis. Zij zijn van groot belang voor het project met werving en toegang tot patiënten, professor Haak speelt een grote rol in deze samenwerking. Op dit moment werken het team en het ziekenhuis samen aan de eerste grote horde van het project: het ontwikkelen en verkrijgen van goedkeuring voor het medisch-ethische onderzoeksprotocol.

Heeft u regelmatig contact met personen/organisaties uit andere NWO-projecten?

De Commit2Data projectbijeenkomsten bieden toegang tot andere projecten en onderzoekers. Binnen de TU/E hebben we contact met een ander onderzoek dat financiering heeft via het Commit2Data programma en we hebben contact met een onderzoeksproject van de Universiteit Twente voor dezelfde patiëntengroep/ziekteprofiel.

Wat is jullie uiteindelijke doel met het project?

Door middel van dit project en onderzoek willen we uiteindelijk de kwaliteit van leven voor mensen met Diabetes ziekte verbeteren.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent Commit2Data.

Gerelateerde projects

Bekijk hieronder de Projecten gerelateerd aan het thema Project Update (Januari 2020) – DiaGame

CIMPLO - Cross-Industry Predictive Maintenance Optimization Platform
Bijna iedere onderneming heeft er mee te maken: onderhoud van machines en infrastructuur. Traditionele onderhoudsconcepten gaan uit van een ‘fixed interval approach’, waarbij rekening wordt gehouden met een aanzienlijke veiligheidsmarge. Het gevolg i...
23 februari 2024
Toekenning Take-off fase 1: Haalbaarheidsstudies WO – cluster Commit2Data
Van de toegekende projecten van Take-off najaarsronde zijn vier van de zeven ingediende Commi2Data projecten toegekend. Take-off is een instrument voor academische en innovatieve starters die de commerciële of maatschappelijke toepassing van hun onde...
21 december 2023
Real-Time Data for Products to Move Data-Driven Real-Time Decision Making in Supply Chains and Logistics
Dit project - verder genoemd Data2Move - is gestart in 2017. Het doel van Data2Move is het ontwikkelen en demonstreren van real-time data-driven logistieke methoden en technieken, met in eerste instantie een focus op de voorraad en transport. Er zijn...
27 november 2023