Lancering NWO Call Haalbaarheidsstudies Commit2Data

Voor ondernemende wetenschappers die willen onderzoeken of het haalbaar is om een innovatief onderzoeksresultaat commercieel dan wel maatschappelijk toe te passen, kan financiering worden aangevraagd via Take-off fase 1: Haalbaarheidsstudies WO. Dit programma is gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap.

’Voor ondernemende onderzoekers uit het Commit2Data onderzoeksprogramma stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in 2021 middelen beschikbaar voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies. Deze haalbaarheidsstudies kunnen zowel een economisch als een maatschappelijk perspectief hebben en er moet een bereidheid zijn om de ontwikkelde kennis over te dragen. De financiering wordt verstrekt door NWO in de vorm van subsidies en dient te voldoen aan gestelde criteria.  Meer informatie over de call op de website van NWO.

Aanvragen voor haalbaarheidsstudies kunnen tot 9 februari 2021, 14:00 uur als intentieverklaring per email worden ingediend, via aanvragentake-off@nwo.nl. Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend tot 9 maart 2021, 14:00 uur. Voor vragen of ondersteuning kunt u terecht bij de valorisatiecoach van Commit2Data: Arie Brouwer via info@commit2data.nl.

Tijdspad Take-off ronde voorjaar 2021

  • 5 januari 2021 Openstelling call
  • 9 februari 2021 - 14:00u Deadline indiening intentieverklaring
  • 9 maart 2021 - 14:00u Deadline indiening volledige aanvragen
  • 3 t/m 24 mei 2021 Interviewdagen
  • 18 juni 2021 Bekendmaking van het besluit (onder voorbehoud)

Het programma Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: domein Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

07 januari 2021

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Commit2data