Lancering NWO Call Haalbaarheidsstudies Commit2Data

’Voor ondernemende onderzoekers uit het Commit2Data onderzoeksprogramma stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in 2021 middelen beschikbaar voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies. Deze haalbaarheidsstudies kunnen zowel een economisch als een maatschappelijk perspectief hebben en er moet een bereidheid zijn om de ontwikkelde kennis over te dragen. De financiering wordt verstrekt door NWO in de vorm van subsidies en dient te voldoen aan gestelde criteria. Meer informatie over de call op de website van NWO.

Aanvragen voor haalbaarheidsstudies kunnen tot 9 februari 2021, 14:00 uur als intentieverklaring per email worden ingediend, via aanvragentake-off@nwo.nl. Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend tot 9 maart 2021, 14:00 uur. Voor vragen of ondersteuning kunt u terecht bij de valorisatiecoach van Commit2Data: Arie Brouwer via info@commit2data.nl.

Tijdspad Take-off ronde voorjaar 2021

  • 5 januari 2021 Openstelling call
  • 9 februari 2021 - 14:00u Deadline indiening intentieverklaring
  • 9 maart 2021 - 14:00u Deadline indiening volledige aanvragen
  • 3 t/m 24 mei 2021 Interviewdagen
  • 18 juni 2021 Bekendmaking van het besluit (onder voorbehoud)

Het programma Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: domein Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent Commit2Data.

Kids First, towards a pedagogical sport climate
Kids First, towards a pedagogical sport climate is de titel van een groot onderzoek bij sportverenigingen om ‘op de werkvloer’ een pedagogisch sport klimaat te realiseren. Een pedagogisch sportklimaat zet het kind centraal en focust op een ontwikkeli...
16 mei 2024
Paul Havinga overleden
Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat prof. dr. ing. Paul Havinga (Universiteit Twente) onverwacht is overleden. Paul Havinga was projectleider van maar liefst drie Commit2Data-projecten. Hij was een prominent wetenschapper die als geen ander...
10 mei 2024