Lancering NWO Call Haalbaarheidsstudies Commit2Data

’Voor ondernemende onderzoekers uit het Commit2Data onderzoeksprogramma stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in 2021 middelen beschikbaar voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies. Deze haalbaarheidsstudies kunnen zowel een economisch als een maatschappelijk perspectief hebben en er moet een bereidheid zijn om de ontwikkelde kennis over te dragen. De financiering wordt verstrekt door NWO in de vorm van subsidies en dient te voldoen aan gestelde criteria. Meer informatie over de call op de website van NWO.

Aanvragen voor haalbaarheidsstudies kunnen tot 9 februari 2021, 14:00 uur als intentieverklaring per email worden ingediend, via aanvragentake-off@nwo.nl. Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend tot 9 maart 2021, 14:00 uur. Voor vragen of ondersteuning kunt u terecht bij de valorisatiecoach van Commit2Data: Arie Brouwer via info@commit2data.nl.

Tijdspad Take-off ronde voorjaar 2021

  • 5 januari 2021 Openstelling call
  • 9 februari 2021 - 14:00u Deadline indiening intentieverklaring
  • 9 maart 2021 - 14:00u Deadline indiening volledige aanvragen
  • 3 t/m 24 mei 2021 Interviewdagen
  • 18 juni 2021 Bekendmaking van het besluit (onder voorbehoud)

Het programma Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: domein Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent Commit2Data.

Real-Time Data for Products to Move Data-Driven Real-Time Decision Making in Supply Chains and Logistics
Dit project - verder genoemd Data2Move - is gestart in 2017. Het doel van Data2Move is het ontwikkelen en demonstreren van real-time data-driven logistieke methoden en technieken, met in eerste instantie een focus op de voorraad en transport. Er zijn...
27 november 2023
Virtual Interiors as Interfaces for Big Historical Data Research
Het Semantisch Web heeft interfaces nodig voor kritische, betrouwbare analyses van Big Data voor geesteswetenschappelijk onderzoek, cultureel erfgoed en creatieve industrieën. Met behulp van data over de productie en consumptie van cultuurgoederen, g...
21 november 2023
Hoe kan wiskunde uw uitdaging in data science oplossen? Schrijf u in voor de Studiegroep
De wiskunde heeft een verrassend aantal nuttige technieken om uitdagingen in data science mee op te lossen. Heeft uw bedrijf zo’n uitdaging maar geen tijd om er goed in te duiken? Of wilt u uw contacten in de universitaire wereld verbeteren? Wilt u m...
17 november 2023