Eindgebruikersbijeenkomst Big data en gezondheid

Afgelopen 8 oktober vond vanuit het subsidieprogramma Big Data en Gezondheid - vroege opsporing en preventie van hart - en vaatziekten een bijeenkomst plaats waar eindgebruikers in gesprek konden gaan met de onderzoekers over hun onderzoeksplannen.

Deze goedbezochte bijeenkomst werd geopend met een korte introductie van het overkoepelende onderzoeksprogramma en een interview: Inge Schalkers van Harteraad, de vereniging voor mensen met hart-en vaataandoeningen,en Frans de Roy van Zuydewijn als eindgebruiker, hij is onder andere lid van de commissie maatschappelijke kwaliteit van de hartstichting. Tijdens het interview werd duidelijk hoe belangrijk patiëntparticipatie is voor het opstellen van een succesvol onderzoeksprogramma. Er werd een mooi voorbeeld gegeven over waarom de input van eindgebruikers belangrijk is voor de haalbaarheid van onderzoeksideeën. In dit voorbeeld bleek dat het betreffende onderzoek niet goed toepasbaar was in de dagelijkse praktijk en daarom voortijdig was gestopt. Als de onderzoeker meteen al bij het opstellen van het programma een eindgebruiker had betrokken bij de onderzoeksopzet dan waren deze praktische beperkingen waarschijnlijk al veel eerder gesignaleerd. Mede met deze gedachte was de bijeenkomst van 8 oktober al vroeg in de ontwerpfase van de onderzoeksvoorstellen georganiseerd.


In het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht –wat niet alleen dienst doet als evenementlocatie maar ook nog steeds als verzorgingstehuis –werden 50 eindgebruikers en 15 projectgroepen ontvangen. De groep van 50 eindgebruikers bestond uit een goede mix van patiënten, burgers en zorgprofessionals.

Innovatieve bijeenkomst

Na de introductie op het programma Big data en gezondheid en het interview gaven de 15 onderzoekers een korte pitch over hun onderzoeksplannen waarna eindgebruikers tijdens twee sessies van 30 minuten met onderzoekers in gesprek konden gaan over hun onderzoeksvoorstel. De sfeer tussen onderzoekers en eindgebruikers was goed en de eindgebruikers gaven volop input. Zelfs tijdens het diner en de afsluitende borrel bleef het gesprek over de onderzoeken op gang. Zo’n dergelijke bijeenkomst wordt niet vaak georganiseerd terwijl het betrekken van de eindgebruiker in de ontwerpfase van onderzoek enorm belangrijk is.

Big Data en Gezondheid 

De subsidieoproep Big Data en Gezondheid is een samenwerking tussen NWO, ZonMw, de Hartstichting, de Topsectoren Life Sciences & Health (LSH), Big data en Creatieve Industrie, het Ministerie van VWS en het Nederlands eScience Center. Met dit programma wil deze grote groep samenwerkende partijen samenwerking tussen verschillende relevante wetenschapsgebieden en samenwerking met het bedrijfsleven in afstemming met burgers, patiënten en (zorg)professionals stimuleren.

Hart-en vaatziekten

De focus van het programma is om het gebruik van big data ten behoeve van vroege opsporing van hart-en vaatziekten te gebruiken.

03 december 2018

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Commit2data