Drie toekenningen voor Smart Industry 2019

In 2020 gaan drie Smart Industry projecten van start. NWO financiert hiermee voor de tweede keer inzichtgevend en innovatief onderzoek op het gebied van slimme producten en diensten, die industriële en product systemen toekomst rijp maken. In het programma Smart Industry werken wetenschappers samen met bedrijven rondom thema’s waar big data, smart industry en creatieve industrie elkaar treffen.

Het gaat om de volgende drie projecten:

  • Certification of production process quality through Artificial Intelligence (CERTIF-AI)
  • Smart Connected Bikes - enjoyable, safe, reliable, and comfortable
  • Swarm collaborative Multi-Agent cybeR physical sysTems with shAred sensinG modalitiEs, 5G commuNication and micro-elecTromechanical Sensor arrays

Smart Industry 2019 is een NWO-breed programma, waarbij alle drie de NWO domeinen betrokken zijn: Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Ook zijn de hogescholen betrokken via het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.


Bezoek de website van NWO voor informatie over de gehonoreerde projecten.

12 mei 2020

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Commit2data