Belangstelling valorisatieprogramma groter dan gedacht

Valorisatie is niet zoals onderzoek en disseminatie vanaf de start een onderdeel geweest van het meerjarige nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma Commit2Data. In 2019 is het programma uitgebreid met een actielijn voor valorisatie. Met het eindigen van de eerste onderzoeksprojecten is medio 2020 het valorisatieprogramma op stoom gekomen. In 2021 is gekozen voor een individuele benadering van de onderzoeksprojecten en focus op maatwerk. Deze aanpak werpt vruchten af.

Één derde van onderzoeksprojecten staat inmiddels in contact met de valorisatiecoach en trajectfinanciering blijkt voor 65% van hen interessant. Voor de eerste Take-off calls voor het Commit2Data cluster zijn aanzienlijk meer voorstellen ingediend dan vooraf was voorzien. NWO, die zorg draagt voor de uitvoering van het Commit2Data cluster binnen hun Take-off call constateert dat de opzet en inzet van Commit2Data bijdraagt aan het hoge aantal aanvragen voor de Take-Off calls. Het succes van de aanpak en de animo van de projecten om valorisatie van resultaten te doen is voor het ministerie van Economische Zaken aanleiding om aanvullende fondsen beschikbaar te stellen. Door de uitbreiding van de financiering kunnen binnen het cluster Commit2Data ruim twee keer zoveel projecten van ondersteuning krijgen als in 2019 bij de start van het valorisatieprogramma was voorzien. Deze calls worden twee maal per jaar, in het voor- en najaar, opengesteld voor inschrijving.

Over het Valorisatieprogramma

Het programma speelt in op het zogenoemde ‘valorisatiegat’. Dit gat ontstaat omdat bestaande instrumenten zich veelal op startups en MKB-bedrijfjes richten terwijl onderzoeksgroepen met veelbelovende resultaten dit punt nog niet hebben bereikt. De focus op onderzoeksgroepen maakt het valorisatieprogramma van Commit2Data bijzonder. Het bijzondere is dat het in een eerder stadium aansluit dan de al beschikbare instrumenten.

Meer informatie over het valorisatieprogramma.

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent Commit2Data.