Supreme- Smart Sensoring

Om de uitvaltijd en bijbehorende kosten in een productiefaciliteit te verminderen, is de voorspelbaarheid van storingen zeer belangrijk. Dit kan worden bereikt door ten eerste de relevante parameters voor de operationele omstandigheden te controleren en ten tweede dat de gegevens op de juiste wijze worden verwerkt om nauwkeurige schattingen van de tijd tot mislukking te verkrijgen. In dit project zal de eerste uitdaging worden aangepakt door de ontwikkeling van geavanceerde draadloze sensornetwerken, die het mogelijk maken om op een flexibele manier de juiste gegevens te verzamelen. De tweede uitdaging zal worden aangepakt door de ontwikkeling van fysieke faalmodellen voor de meest kritische componenten in het systeem. Door de modellen te voorzien van de bewaakte variatie in operationele instellingen, kan de tijd tot mislukking worden voorspeld en kunnen de juiste onderhoudstaken worden gepland. Voor minder kritische componenten zal een meer datagestuurde aanpak worden gevolgd, wat resulteert in een beslissingsondersteunende tool die het mogelijk maakt het onderhoudsproces te optimaliseren en de uptime van de installatie te maximaliseren.
Meer informatie

Meer informatie volgt.

Subcribe and stay informed about all our researchprojects and achievements

Project nieuws

Smart Sensors and Predictive Maintenance in Steel Production (SUPREME)
Maintenance is essential to ensure the availability, reliability, and cost-effectiveness of technical systems such as the production facilities of Tata Steel. However, the degradation of systems is a dynamic process, influenced by changes in both the...
04 April 2023
STW HONOURS SIX RESEARCH PROPOSALS
We are, again, one step closer to the new ‘industrial revolution’. The STW board approves six research proposals within the program Smart Industry. The research is, among other things, focussed on the realization of incredibly smart industrial proces...
22 December 2016

Wetenschappelijke publicaties

Er zijn geen wetenschappelijke publicaties beschikbaar.

Actuele themas

Smart Industry