Sequoia

Kan men de betrouwbaarheid van de (Nederlandse) spoorwegen verbeteren en het aantal verstoringen verminderen? Wij denken dat we dat kunnen, door gebruik te maken van geavanceerde data-analysetechnieken. De kerngedachte is om nieuwe technieken te ontwikkelen om het faalgedrag van spoorwegelementen te leren met behulp van machine learning technieken, en meer informatie te krijgen over de veroorzakende factoren. Met behulp van deze informatie kunnen we een spoorelement repareren of vervangen vlak voordat het faalt, waardoor de geplande en ongeplande stilstand van de spoorlijn wordt verminderd. Aangezien het succes van big data analytics in belangrijke mate afhankelijk is van een effectieve combinatie met domeinkennis, integreren we machine learning met bestaande en nieuwe algoritmes voor foutenboomanalyse, een prominente techniek in reliability engineering om de verspreiding van fouten door een systeem weer te geven. We zullen nauw samenwerken met ProRail, de Nederlandse spoorbeheerder, en NS/NedTrain, het onderhoudsbedrijf van het rollend materieel, en we zullen vier urgente systemen analyseren: het slijpen van het spoor, de SprinterLightTrain, het contact tussen trein en wiel en trein en trein-infra systemen.
Meer informatie

Meer informatie volgt.

Subcribe and stay informed about all our researchprojects and achievements

Project nieuws

STW HONOURS SIX RESEARCH PROPOSALS
We are, again, one step closer to the new ‘industrial revolution’. The STW board approves six research proposals within the program Smart Industry. The research is, among other things, focussed on the realization of incredibly smart industrial proces...
22 December 2016

Wetenschappelijke publicaties

Er zijn geen wetenschappelijke publicaties beschikbaar.

Actuele themas

Smart Industry