Perfect Fit: Targeting key risk factors for cardiovascular disease in at-risk individuals using a personalized and adaptive approach

Het is al lange tijd bekend dat roken en onvoldoende beweging belangrijke risicofactoren zijn voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Toch is het moeilijk om te stoppen met roken of meer te gaan bewegen, ook voor mensen die dit wel graag willen. Een reden hiervoor is dat ondersteuning door een zorgverlener niet altijd beschikbaar is op de momenten dat dit het meeste nodig is. In dit project wordt een sterk gepersonaliseerde en flexibele methode ontwikkeld, die mensen ondersteunt bij het stoppen met roken en bewegen. Door middel van geavanceerde analyse van bestaande en nieuw verzamelde gegevens wordt onderzocht welke coachingsadviezen het beste werken voor wie. Deze adviezen worden vervolgens door middel van een ‘virtuele coach’ gecommuniceerd naar de persoon die wil stoppen met roken of meer wil bewegen. Hierbij zoeken we naar manieren om de communicatie zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat de persoon nodig heeft. De virtuele coach is laagdrempelig en altijd beschikbaar en kan zo ondersteuning bieden op elk gewenst moment in het dagelijks leven. We gaan onderzoeken of deze benadering mensen inderdaad helpt om gezond te leven, waarmee hart- en vaatziekten worden voorkomen.
Meer informatie

Meer informatie volgt.

Subcribe and stay informed about all our researchprojects and achievements

Project nieuws

Perfect Fit: A virtual lifestyle coach to prevent smoking and promote exercise; 2 birds with one stone!
Smoking and insufficient exercise are major risk factors for developing cardiovascular disease. Yet it often proves difficult to stop smoking or to exercise more, even for people who would like to. One reason is that support from a care provider is n...
15 September 2022