Next UPPS

Producten die ontworpen zijn voor massaproductie sluiten niet aan bij de persoonlijke behoeften van veel mensen, vaak is een exacte en gepersonaliseerde pasvorm essentieel. Opkomende digitale technologieën zoals 3D-scanners, cloudservices en geavanceerde productie maken echte 'massapersonalisatie' mogelijk. Op dit moment is er een gebrek aan ontwerpmethoden voor een dergelijke gepersonaliseerde productie; om opkomende digitale fabricagetechnologieën te combineren om te ontwerpen. Vervolgens wil UPPS een geïntegreerde ontwerpmethodologie ontwikkelen voor Ultra-Personalised Products and Services (UPPS), die zal leiden tot waardevolle oplossingen voor complexe digitale ontwerpworkflows. In een unieke interdisciplinaire samenwerking met de Nederlandse maakindustrie en ontwerpstudio's zullen we de overdracht van kennis en tools van het lab naar de productie stimuleren. Dit project omvat drie longitudinale case studies: slaapversterkende ademhalingsmaskers, beschermende werkkleding tegen gevaren en het plaatsen van schoenen voor veiligheid en meer. De eindresultaten van dit project zullen ervoor zorgen dat massapersonalisatie een nieuwe trend wordt, aangezien eenvoudig te gebruiken ontwerptools de eindgebruikers direct betrekken bij de ontwerppraktijk.
Meer informatie

Meer informatie volgt.

Subcribe and stay informed about all our researchprojects and achievements

Project nieuws

Next UPPS - Ultra-Personalised Products and Services
Products designed for mass production often do not align well with individual needs, sometimes requiring an exact and personalized fit. Emerging digital technologies such as 3D scanners, cloud services, and advanced manufacturing make true 'mass cust...
04 April 2023
STW HONOURS SIX RESEARCH PROPOSALS
We are, again, one step closer to the new ‘industrial revolution’. The STW board approves six research proposals within the program Smart Industry. The research is, among other things, focussed on the realization of incredibly smart industrial proces...
22 December 2016

Actuele themas

Smart Industry