Multidimensionale big data modellering

Multidimensionale big data modellering om de voorziening van elektriciteit en warmte op de lange termijn te garanderen. Grootschalige inzet van duurzame energie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee door de dagelijkse en jaarlijkse schommelingen in het weer. Om de juiste combinatie van investeringen en maatregelen te kiezen om hiermee om te gaan, worden netwerkbeheerders ondersteund door rekenmodellen. Deze modellen worden in dit onderzoek verbeterd met onder meer big data analysetechnieken om processen op het gebied van klimaat, weer, energieproductie en –vraag in samenhang te analyseren. Zo kunnen de eisen voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening ingeschat worden onder toekomstige weersomstandigheden rekening houdend met nieuwe trends zoals het elektrificeren van vervoer en verwarming.
Meer informatie

Meer informatie volgt.

Subcribe and stay informed about all our researchprojects and achievements

Project nieuws

Verslag: Workshop ‘Data-driven Innovations for the Energy Transitions’
On Thursday, September 21st, the Commit2Data community focused on energy came together with the NL AIC working group on Energy & Sustainability at Mondai House of AI. With the Commit2Data program approaching its end, goal of this workshop was to ...
27 October 2023

Wetenschappelijke publicaties

Er zijn geen wetenschappelijke publicaties beschikbaar.