Designing Rhythms for Social Resilience

In dit onderzoek dragen we bij aan de geesteswetenschappen door een analyse van de manier waarop mensen hun levenservaringen in steden verwerken, en ook door te onderzoeken hoe deze ervaringen in toenemende mate worden gedocumenteerd in stedelijke datacentra We zullen een methodologie ontwikkelen die digitale data en visuele en fysieke ritmeanalyse integreert om nieuwe ontwerpinterventies in buurten mogelijk te maken. Deze nieuwe ontwerpen versterken de gedeelde cultuur en verhogen daarmee de sociale veerkracht. Er zijn vijf belangrijke doelstellingen van het werk: 1. We ontwikkelen een kader voor ritmeontwerp door het verbeteren van het begrip van wat ritme is en wat ritme genereert; 2. Het onderzoek zal statistische methoden onderzoeken om de ritmes van steden te ontdekken binnen grote datasets; 3. Het project zal methoden ontwikkelen om verschillende mensen (bewoners, buurtprofessionals, de politie, ambtenaren, ontwerpers, kunstenaars, creatieve industrieën) samen te brengen rond ritmeanalyses en design. Door het maken van modellen en visualisaties die de dialoog en het overleg, in samenwerking met de creatieve industrie, op gang brengen, wordt co-creatie tussen de verschillende stakeholders in een buurt ondersteund; 4. Het project zal een beleidskader creëren voor het gebruik van ritmeanalyses en interventies in buurten; 5. Voor het onderzoek wordt een speciaal online onderzoeksplatform ontwikkeld waarin de verschillende stakeholders participeren. De resultaten van het onderzoek dragen bij aan de toegenomen samenwerking tussen bewoners, onderzoekers, ambtenaren en kunstenaars/ontwerpers / creatieve industrieën voor het stimuleren van gedeelde cultuur om de sociale veerkracht in buurten te vergroten.
Meer informatie

Meer informatie volgt.

Subcribe and stay informed about all our researchprojects and achievements

Project nieuws

Project update: Designing Rhythms for Social Resilience
Designing Rhythms for Social Resilience (DRSR) is an interesting research project, where data science and social science come together. The research explores rhythm as a new methodology for policymaking, with the goal of strengthening the sharing of ...
15 March 2022

Wetenschappelijke publicaties

Er zijn geen wetenschappelijke publicaties beschikbaar.

Actuele themas

Smart Culture