BLISS: Behaviour based language interactive speaking systems

Het beschikbaar komen van grote hoeveelheden persoonlijke data (Big Data) en de enorme verbeteringen die recentelijk zijn geboekt in taal- en spraaktechnologie, bieden nieuwe kansen voor self-management en empowerment van cliënten in de zorg. Dit onderzoeksvoorstel gaat uit van een brede definitie van gezondheid en welzijn als geluk en heeft als doel het ontwikkelen van een interactief, Nederlands sprekend systeem dat mensen helpt hun welzijn en geluk te verhogen. Het idee is om grote hoeveelheden persoonlijke data van cliënten (teksten, interviews, dialogen) te doorzoeken om informatie eruit te halen over hun gezondheid en welzijn en om te weten te komen wat hen gelukkig maakt. Om dit mogelijk te maken wordt technologie ontwikkeld die relevante informatie uit Nederlandse teksten en audio-opnames kan halen. Vervolgens kan deze informatie gebruikt worden om computerprogramma’s te ontwerpen die met mensen laagdrempelig, in gesproken Nederlands kunnen communiceren om hen te ondersteunen in hun dagelijks handelen en het beheren van hun gezondheid en welzijn. De informatie uit Big Data kan hierbij gebruikt worden om het systeem te personaliseren voor individuele cliënten zodat het rekening houdt met persoonlijke behoeftes en achtergrond. Dit onderzoeksvoorstel is in verschillende opzichten innovatief. Onderzoek met Big Data was tot nu toe voornamelijk gebaseerd op geschreven data, terwijl in dit project ook gebruik wordt gemaakt van gesproken interviews, omdat deze nu veel meer worden verzameld dan geschreven vragenlijsten. Het voordeel is ook dat gesproken data veel meer informatie bevatten dan teksten (zoals intonatie, nadruk, aarzelingen, etc.). Verder is dit onderzoek nieuw omdat er laagdrempelige computerprogramma’s worden ontwikkeld die met mensen kunnen spreken zodat ze ook geschikt zijn voor laagopgeleiden, slechtzienden en mensen met beperkingen. Nieuw is ook dat de communicatie intelligent is en gepersonaliseerd, zodat mensen uiteindelijk geholpen worden zelf de regie te voeren over hun gezondheid, welzijn en geluk. Tenslotte is dit onderzoek innovatief omdat de technologie wordt ontwikkeld voor de Nederlandse taal, omdat het voor cliënten belangrijk is dat ze aangesproken worden in hun moedertaal. Om te testen of alles goed werkt en of het ontwikkelde systeem mensen daadwerkelijk kan ondersteunen, zal de ontwikkelde technologie worden ingebed in bestaande applicaties voor dagbesteding en agendabeheer die gebruik maken van gamification en die nu al in de zorg worden gebruikt. Vervolgens zullen deze verrijkte gaming-toepassingen bij grote aantallen gebruikers worden geëvalueerd. Dit onderzoek zal verschillende resultaten opleveren. Ten eerste belangrijke Nederlandstalige technologie om grote hoeveelheden teksten en opnames over en van cliënten te analyseren en daaruit relevante informatie over hun gezondheid en welzijn te halen. Deze technologie kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het verbeteren van een spraakherkenningssysteem. Verder levert dit project ook kennis op over een interactief systeem dat in het Nederlands kan spreken, hun antwoorden kan begrijpen en zelf beschikt over belangrijke informatie over de cliënten die ze kunnen gebruiken om hun welzijn te verbeteren, zodat ze zelf de regie houden. Ook dit systeem kan eventueel voor andere toepassingen in de zorg worden ingezet. Belangrijke resultaten zijn uiteraard ook de kennis en de inzichten die verkregen zullen worden over wat voor wie het beste werkt.
Meer informatie

Volgt.

Nieuwsbrief

Subcribe and stay informed about all our researchprojects and achievements

Commit2Data at ICT.OPEN 2022
After a hiatus caused by the worldwide COVID-19 pandemic, we finally had the option of meeting each other again at ICT.OPEN in Amsterdam. We, unfortunately, had to cancel our workshop 'Turn your science into reality on the first day....
14 April 2022
Project update: Designing Rhythms for Social Resilience
Designing Rhythms for Social Resilience (DRSR) is an interesting research project, where data science and social science come together. The research explores rhythm as a new methodology for policymaking, with the goal of strengthening the sharing of ...
15 March 2022
DATAREL: project update
The DATAREL project started in 2018 and includes several work packages, covering the whole process from data collection to concrete changes in logistics processes....
14 February 2022

Wetenschappelijke Publicaties

Er zijn geen wetenschappelijke publicaties beschikbaar.