• Home
  • Stichting Publiek Privaat Partnership Stop met rok...

Stichting Publiek Privaat Partnership Stop met roken

Het Partnership is een netwerk van beroepsorganisaties uit de zorg die zich willen inzetten voor goede toegankelijkheid en kwaliteit van stoppen met roken zorg. Het netwerk heeft de juridische vorm van een stichting en heeft een bestuur. Dit bestuur bestaat uit professionals met een diverse professionele achtergrond, zij zitten op persoonlijke titel in het bestuur. Het bestuur heeft een kwaliteitscommissie ingesteld, die zich inzet voor de aansturing van het Kwaliteitsregister, zij worden daarbij ondersteund door het Trimbos-Instituut.

Voor de update van de richtlijn en de zorgstandaard wordt een werkgroep ingesteld. De partners komen vier keer per jaar bij elkaar tijdens een bijeenkomst waar ze elkaar informeren, inspireren en waar het bestuur de partners informeert en bevraagt. De partners zetten zich in voor het partnership door een afvaardiging naar de bijeenkomsten, door het bemensen van de kwaliteitscommissie en de werkgroepen, en door het implementeren van de richtlijn en de zorgstandaard. Zij betalen een jaarlijkse partnerbijdrage.

Daarnaast zijn er ambassadeurs. Dit kunnen individuen of organisaties zijn. Zij ondersteunen de doelstellingen van het Partnership en dragen bij naar vermogen.

Subcribe and stay informed about all our researchprojects and achievements

Gerelateerde projects

Bekijk hieronder de Projecten gerelateerd aan het thema Stichting Publiek Privaat Partnership Stop met roken