Hartnet Noord-NL

HartNet Noord-Nederland is een samenwerkingsverband tussen het Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, de Treant Ziekenhuizen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de huisartsen in Groningen Drenthe.

In dit samenwerkingsverband werken deze zorgverleners samen om de komende jaren de hartzorg in Noord-Nederland volgens één kwaliteitsstandaard in te richten, dichtbij de patiënt. Dat betekent dat de patiënt de eigen huisarts als eerste aanspreekpunt heeft, ook voor hartzorg, en dat wanneer het nodig is de patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaat voor behandeling of operatie. Cardiologen en huisartsen uit de regio werken in HartNet samen om waardegedreven hartzorg in te richten. Dat betekent dat door onze zorg de kwaliteit van leven van hartpatiënten omhoog moet gaan.

De partners van HartNet Noord-Nederland zijn patiëntenverenigingen Zorgbelang Groningen en Zorgbelang Drenthe, Harteraad, en de zorgverzekeraars Menzis, Zilveren Kruis en VGZ. Samen met de ziekenhuizen en huisartsen in de regio werken zij de komende jaren aan het ontwikkelen van regionale zorgpaden waarin wordt afgesproken op welke plek welke zorg het beste kan plaatsvinden voor de patiënt.

Subcribe and stay informed about all our researchprojects and achievements

Gerelateerde projects

Bekijk hieronder de Projecten gerelateerd aan het thema Hartnet Noord-NL