Tiled Streaming

Het succes van het Toekomstige Internet (Internet-of-Everything) wordt bepaald door een goed begrip van de relatie tussen geavanceerde netwerkinfrastructuren, de sensoren die daarmee verbonden zijn, en de clouds die opslag, distributie en analyse van sensordata mogelijk maken.

Deze relatie speelt op verschillende schaalniveaus, tussen continenten, landen en zelfs binnen verstedelijkte gebieden, de Smart Cities. Als kleine en zelfstandige instanties van het IoE hebben steden veel te winnen bij het verbinden van mensen, processen, data en dingen

In april 2014 tekenden de gemeente Amsterdam en de Amsterdam Arena een innovatieovereenkomst Doel van deze overeenkomst; de ontwikkeling van een gezamenlijke strategie en roadmap voor Smart City oplossingen. Onderdeel van de samenwerking is het definiƫren, opzetten en uitvoeren van een aantal proof-of-concepts in 2015, waarbij op kleine schaal geƫxperimenteerd kan worden met nieuwe applicaties, technologie en infrastructuur.

De Amsterdam Arena fungeert daarbij als een Fieldlab en Sensing Stadium; een Smart City in het klein, met de potentie voor het testen in-the-wild en met zowel eindgebruikers als stakeholders.

This call is closed

The projects have been awarded, at the bottom of this page the current projects.

Newsletter

Sign up for our newsletter and stay informed of the latest news Commit2data

Related projects

View the projects related to the theme Data Handling