SHARE - Sharing data with cryptograpHic and differentiAlly pRivate guarantEes

Het SHARE project ontwikkelt geavanceerde vercijferingstechnieken die het mogelijk maken om gevoelige (bijvoorbeeld medische) gegevens in vercijferde vorm te delen. Deze technieken zorgen er hierbij voor dat de vercijferde data voor analyse- en zoekopdrachten niet ontcijferd hoeven te worden en dat niet wordt onthuld waar op gezocht is.

Contact
Dr. A. Peter

Newsletter

Sign up for our newsletter and stay informed of the latest news Commit2data