• Home
 • Calls
 • Take-off fase1 - Haalbaarheidsstudies WO Commit2Da...

Take-off fase1 - Haalbaarheidsstudies WO Commit2Data 2021

Deze call is gesloten

De projecten zijn toegekend, onderaan deze pagina de inmiddels lopende projecten.

Ondernemende wetenschappers die willen onderzoeken of het haalbaar is om een innovatief onderzoeksresultaat commercieel toe te passen, kunnen financiering aanvragen via Take-off fase 1: Haalbaarheidsstudies WO. Dit programma is gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt in 2021 middelen beschikbaar voor haalbaarheidsstudies voor academische innovatieve starters voortkomend uit het meerjarig nationaal onderzoeksprogramma Commit2Data met als thema Big Data en analytics vanuit alle Commit2Data onderzoekssectoren. De haalbaarheidsstudies van het Commit2Data cluster kunnen zowel een maatschappelijk als een economisch perspectief hebben en er dient bereidheid te bestaan de ontwikkelde kennis over te dragen.

Waarvoor

Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).

Voor wie

Onderzoekers van de volgende onderzoeksinstituten kunnen aanvragen indienen:

 • Nederlandse universiteiten (of vergelijkbare functies bij de universitaire medische centra);
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Wat aanvragen

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) verstrekt financiering voor Take-off haalbaarheidsstudies in de vorm van subsidies met een maximale omvang van 40.000 euro voor de periode van maximaal een half jaar voor de uitvoering van een studie naar de haalbaarheid voor commerciële toepassing van specifieke innovatieve kennis die binnen deze onderzoeksinstellingen is ontstaan.

Wanneer

 • Aanvragen voor haalbaarheidsstudies kunnen tot 31 augustus 2021, 14:00 uur als intentieverklaring per e-mail worden ingediend, via aanvragentake-off@nwo.nl
 • Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend tot 28 september 2021, 14:00 uur.

Criteria

De rangschikkingscriteria voor Take-off WO fase 1 - haalbaarheidsstudies zijn:

 • Kennisbasis en innovativiteit
  • kennis die aan de basis ligt van het bedrijfsidee;
  • vernieuwende elementen;
 • Commercieel potentieel
  • toepassingsmogelijkheden en toegevoegde waarde;
  • markt- en commerciële perspectieven;
 • Kwaliteiten van het team
  • wetenschappelijke expertise aanvrager(s) en ondersteunend personeel;
  • ondernemers- en commerciële vaardigheden;
  • Motivatie en ambitieniveau van het betrokken team
 • Kwaliteit van het projectplan
  • praktische en economische aanpak;
  • activiteitenplan;
  • projectbegroting, opgesplitst naar projectactiviteit;

Procedure

De Adviescommissie van Take-off wordt bij het advieswerk ondersteund door een poule van onafhankelijke deskundigen. Het betreft onder meer ondernemende wetenschappers (uit verschillende wetenschapsgebieden), ondernemers en private financiers. De onafhankelijke deskundigen en de aanvragen worden door het Take-off bureau over drie clusters verdeeld. Deze clusters zijn bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma.

In de interviewronde krijgen de aanvragers de gelegenheid om hun aanvraag te presenteren aan de Adviescommissie en de onafhankelijke deskundigen in het cluster, die daarna de gelegenheid hebben tot het stellen van vragen ter nadere toelichting van de aanvraag.

Meer informatie

Voor de Engelstalige formulieren zie de Engelse pagina van Take-off WO Commit2Data
Tijdpad Take-off ronde najaar 2021

1 juli 2021:Openstelling call
31 augustus 2021 14:00u:Deadline indiening intentieverklaring
28 september 2021 14:00u:Deadline indiening volledige aanvragen
1 t/m 19 november 2021:Interviewdagen
10 december 2021:Bekendmaking van het besluit (onder voorbehoud)


Het programma Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van ZonMw en NWO (penvoerder: domein Toegepaste en Technische Wetenschappen). Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.